Somme tider træder et menneske ind på scenen, der får tilhørerne til at gyse. Gyse af fryd, bør det tilføjes. Ray Kurzweil er det tætteste, vi kommer en Thomas Edison i vore dage, og han er et af den slags mennesker.

På den enorme Debussy scene i Palais des Festival er Kurzweil en lille mand, men han fylder rummet ud, når han stilfærdigt præciserer sine synspunkter. Politiker bliver han aldrig, dertil er han for faktuel, men han er også en spåmand, der tør stå ved sine synspunkter.

Kurzweil er nok den spåmand, der har ramt mest rigtigt, hvad tech-fremskridt angår. Hans tidlige tanker lagde fx grunden til den populære Moore’s Law om fordoblingen af computerkraften hvert andet år.

Kurzweils pære kører ganske enkelt hurtigere, end Kevin Magnussen nogensinde kommer til, og det er også hans teser om hastighed, der gør ham så spændende.

Og naturligvis derfor, PHD-netværket har inviteret ham til at stå på Debussy scenen og snakke om fremskridt.

PHD’s nyeste bogudgivelse hedder nemlig “Merge | The closing gap between technology and us”, og den vil fastholde mediebureauet som Thought Leader i branche, der ikke har mange af dem – altså Thought Leaders.

“Merge” kan i øvrigt købes via Amazon eller PHD Media’s app, og al overskuddet af salget går til UNICEF. Men tilbage til Ray Kurzweil.

Kurzweil er optimist, men sender skygger ind i sjælen

Vi fik naturligvis den indledende Tour de Force, der kan summeres således: For godt 30 år siden var der 10 millioner mennesker, der havde adgang til internettet. I dag er der over tre milliarder.

Der er flere mobil-abonnementer, end der er mennesker på kloden. Og den smartphone, du har i lommen, har mere computerkraft, end den Nasa sad og rodede med, da gutterne sendte Neil Armstrong op at spadsere på månen.

De første computere kostede i vore dages penge fire millioner dollar og vejede flere tons. Den billigste computer i dag hedder Rasberry Pi Zero, den vejer ni gram og koster fem dollar. Den og de helt almindelige smartphones kan i øvrigt i dag gå på nettet på toppen af Mount Everest, hvor der er glimrende 4G-netværk, og i neddykkede ubåde, hvor jeg er usikker på, om 4G-netværket fungerer. Men forbindelse er der.

Hvorfor gad Kurzweil så overhovedet sige den slags? Fordi han er den fødte optimist, selv om mange af hans synspunkter ligner etiske skygger, der griber ind i vor fordomsfyldte forståelse af virkeligheden.

Vi lever sundere, længere og er rigere

Lad os høre, hvad han havde at sige denne smukke dag ved Cote d’Azur?

– Valide globale analyser viser, at over 90 pct. af verdens befolkning vurderer, at det står værre til i dag med stort set alt, bortset fra teknologien, end det gjorde for 20, 30 og 40 år siden. Kun 1 pct. siger, at vi har det bedre, tryggere, sikrere og sundere, hvilket er den rigtige konklusion.

– Det er kun kommunikationen, der har ændret sig, så vi får alle de negative nyheder ind, og de former os, fordi nyhederne sjældent indeholder det rette perspektiv.

Det var så én til medierne, der er dummere på et højere teknologisk niveau, end de var for 30 år siden. Prioriteringen er med andre ord med til at skævvride det, der i sidste instans er den demokratiske debat, men det turde den gode mand dog ikke konkludere.

Men sandt er det jo, at vi lever sundere, længere, er bedre uddannede, tjener flere penge, og er mindre truet af terrorisme og religiøse fanatikere, end vi var i ”gamle dage”. De forhutlede masser er der, bestemt, men det ændrer ikke på en global betragtning om forbedringer på alle parametre.

Vi anvender ofte forældet teknologi

Det er stort set teknologiens skyld, mener Kurzweil, og det bliver endnu bedre fremadrettet. Jamen, er vi da ikke truet af fx overbefolkning?

– Nope, 98 pct. af kloden er ubefolket, og kun fordi mennesket stadig anvender forældet teknologi – som fx at foretrække at bo i byer – opstår problemerne. Med Virual Reality, Augmented Reality, selvtænkende nano-partikler, kunstig intelligens og robotter vil det være muligt at fordele os steder, vi hidtil ikke har villet bo.

– Solenergi og vindkraft vil fjerne energiproblemerne. Vi har masser af energi, der blot skal samles op og fordeles, så vi kommer næppe til at mangle energi.

Forurening tog Kurzweil for en gangs skyld ikke op, men han har andre steder sagt, at når den rigtige business case er til stede, vil teknologien løse også det. Penge driver os fremad, hvilket han faktisk indirekte sagde fra scenen her i Cannes.

Han berørte nemlig Facebook som forretning og sagde, at det ikke var Mark Zuckerbergs tanker, der gjorde Facebook til en succes. Dette sociale medie havde været afprøvet i flere udgaver, og gået neden om og hjem, men da tiden var moden og forretningsmulighederne til stede, så blev Facebook en succes.

Hjernen skal kobles til clouden

Hvad sagde den kloge mand ellers?

– Inden for ganske få år – Kurzweil kigger ofte 15-20 år frem og kalder det den nære fremtid – vil vi sende små computere på størrelse med nano-partikler ind i blodet, og de vil som gode skraldemænd rense os for sygdomme.

– De samme mini-computere vil blive placeret i vore hjerner og booste neo-cortex, der via clouden vil gøre os endnu klogere, smartere og bedre begavede til at træffe de klogeste beslutninger.

– Mennesket vil leve sundt og godt og længe, og 100 år er snart ingen alder. Men det betyder jo ikke, at I skal være ligeglade. Når I render rundt på skovstier og gader og jagter den evige ungdom, kan I stadig blive ramt af en bus…

Her tøvede den gode Ray Kurzweil og kløede sig i de få totter og tilføjede:

– De selvkørende busser vil jo minimere den risiko, men selv den bedste teknologi fungerer jo ikke altid uden tilbageslag…

Hvilket efterlod os med mindst en eftertanke: Burde vi ikke først forbinde politikernes neo-cortes med clouden, før de træffer valgene om indførelsen af de nye teknologier?

PHD har en hjemmeside om ”Merge”, hvor du kan læse mere.