Hen over foråret kastede Rentokil sig ud i en forstærket PR-indsats, der havde til formål at styrke virksomhedens image samt at sætte danskernes egen indsats i forebyggelsen af skadedyr i hjemmet under lup.
Og så skulle befolkningens opfattelse af skadedyrsbekæmpelse ændres.
– I virkeligheden skal man være glad for at se en skadedyrsbekæmper. På samme måde som mange er vældig glade for, at se rengøringsfirmaernes vogne foran butikker eller hoteller, da det jo betyder, at der bliver gjort rent, siger Martin Ibinger, marketing manager hos Rentokil.
Kommunikationsplanen lagde skadedyrsfirmaet sammen med PrimeTime Kommunikation, og det indebar blandt andet et øget presseberedskab.
I løbet af sommeren sås det i forbindelse med den veritable hvepse-plage, og en anseelig mængde presseklip er, ifølge Martin Ibinger, et billede på, at strategien bar frugt.
Han er desuden ganske tilfreds med den medieopmærksomhed, som Rentokils indsats mod skadedyr ved OL i Kina genererede herhjemme.
Men strategien har desuden haft den effekt, at Rentokil har kunnet se kundebasen vokse.
– Vi har oplevet tre gange så mange henvendelse som normalt. Og det endda som resultat af en kampagne der på den korte bane slet ikke var målrettet til nye kunder. Så vi er ovenud tilfredse, siger Martin Ibinger.
sm