Efter at have taget tilløb gennem flere år, har de digitale bureauer nu for første gang overtaget de klassiske reklamebureauers position som annoncørernes vigtigste bureaupartner.

Det viser MyImage-analysen 2020, der udarbejdes af MyResearch – igen i år i samarbejde med Dansk Markedsføring.

Analysen er i år gennemført blandt 863 marketingansvarlige, og på spørgsmålet om, hvilken bureautype man anser for at være virksomhedens vigtigste samarbejdspartner, svarer 37 procent de digitale bureauer, mens 36 procent svarer reklamebureauerne.

– Det er første gang i analysens historie, at magtbalancen tipper, og selv om der kun er en enkelt procent til forskel, så har udviklingen og tendenserne i de senere års analyser peget i retning af et skift, siger Mogens Østergaard, adm. direktør, MyResearch.

Tegn på magtskifte

De digitale bureauer er således i en længere årrække halet stille og roligt ind på reklamebureauerne i kampen om at være annoncørernes primære partner.

Den første betydelige indikation på, at noget nyt var ved at ske, finder vi tilbage i 2013-14:

I 2013 sagde 54 procent af annoncørerne i MyImage-analyse således, at reklamebureauerne var deres primære bureaupartner, mens bare 18 procent sagde digitale bureauer. 

Året efter, i 2014, var tallet for reklamebureauer faldet til 43 procent, mens tallet for digitale bureauer var steget til 27 procent.

Siden fulgte et par år med nogenlunde stabilitet på dét niveau, men siden har flere og flere annoncører peget på de digitale bureauer som vigtigste partner, og i 2020-analysen kom skiftet så.

Flere andre dele af MyImage-analysen underbygger i øvrigt annoncørernes øgede digitale fokus.

Digitale kompetencer vægtes højt

Annoncørerne bliver eksempelvis i analysen bedt om at prioritere en række forskellige bureau-kompetencer alt efter, hvor vigtige de anser dem for at være.

Og her er netop digitale kompetencer gennem en årrække rykket frem på listen. 

De to topscorere er – og har længe været – at bureauerne skal være gode til at skabe resultater og have en god forståelse for kundernes forretning.

Men i MyImage-analysen 2017 overhalede digitale kompetencer både kreativ og strategisk styrke og rykkede op på tredjepladsen. 

– De fleste reklamebureauer og mediebureauer arbejder også digitalt, men udviklingen taler sit tydelige sprog, siger Mogens Østergaard og tilføjer:

– Digitale kompetencer vægtes højt hos annoncørerne, og det giver et naturligt højere fokus på de digitale bureauer.

Han peger i samme forbindelse på, at de digitale bureauer i årets analyse også haler ind på kendskabet.

Kendskab til digitale bureauer vokser

–  Ser man på udviklingen i det gennemsnitlige totalkendskab for sammenlignelige bureauer, så er kendskabet til de digitale bureauer vokset med fire procentpoint i forhold til sidste år, siger Mogens Østergaard. 

Til sammenligning er det tilsvarende tal for reklamebureauerne to procentpoint, mens det for mediebureauerne er på minus to procentpoint.

Men lige præcis på kendskab er der dog også plads til forbedring blandt de digitale bureauer: 

Ifølge årets analyse ligger totalkendskabet omkring 20 procentpoint under reklame- og mediabureauerne.

– Så der ligger helt sikkert yderligere potentiale i at forbedre kendskabet. Flere digitale bureauer gør dog en aktiv indsat for at løfte kendskabet – og ser ud til at lykkes med det, siger Mogens Østergaard, og tilføjer:

– For eksempel ser vi at tre ud af fem af årets højdespringere på kendskab er digitale bureauer.

Status quo på andre bureautyper

Men mens reklamebureauerne og de digitale bureauer altså ligger tæt – med de digitale som mest foretrukne – så er de øvrige bureautypers position i år stort set identisk med den, de indtog i sidste års analyse.

16 procent af annoncørerne svarer igen i år, at mediebureauet er den vigtigste bureaupartner – i 2017 og 2018 var tallet 17 procent.

Designbureauerne ligger ligeledes stabilt og angives som vigtigste bureaupartner af to procent af annoncørerne.

Det er stort set det samme som PR-bureauerne, der over de seneste tre år har ligget på en til to procent.