Selvom mere end fire ud af ti danske SMV’er har en profil på Facebook, så går betalt annoncering på Facebook og de øvrige sociale medier tilbage i forhold til sidste år.

Det viser Eniros årlige lederanalyse.

Mens stigningen i SMV’er på Facebook fra 2013 til 2014 var på hele 13 procentpoint, var der fra 2014 til 2015 ingen væsentlig ændring.

Omvendt faldt brugen af annoncering på Facebook som en af de primære markedsføringskanaler fra 10 procent i 2014 til 4 procent i 2015, mens annoncering på øvrige sociale medier faldt fra 8 til 4 procent.

Det hænger ifølge adm. direktør i Eniro Danmark Allan Jakobsen sammen med, at der stadig hersker usikkerhed omkring effekt og brug af de sociale medier.

– For særligt de mindre virksomheder er de sociale medier et sted, hvor de kan komme i gang med markedsføring for ganske få ressourcer. Omvendt viser vores undersøgelse også, at en af de største barrierer, som SMV’erne ser for at bruge sociale medier, er, at det er svært at måle effekten, siger han.

– Ganske vist får man ved annoncering tal på, hvor mange annoncerne når ud til, men effekten derudover er svær at måle, og en af grundene til tilbagegangen kan være, at virksomhederne ikke oplever den forventede effekt, fortsætter Allan Jakobsen.

Svært at måle SoMe-værdi

Blandt de barrierer, som de danske små og mellemstore virksomheder generelt ser for tilstedeværelsen på de sociale medier, nævnes det også, at virksomhedens målgruppe er svær at ramme gennem sociale medier.

Lidt flere end hver 10. nævner desuden risikoen for shitstorms og negativ brugerfeedback. Derudover viser undersøgelsen, at 32 procent af de adspurgte virksomheder slet ikke er til stede på sociale medier.  Og blandt disse svarer seks ud af ti, at de ikke mener, at deres virksomhed vil få værdi ud af at markedsføre sig på sociale medier.

– Det er selvfølgelig vigtigt for virksomhederne, at de ikke bare springer hovedkulds ud i de sociale medier uden en strategi, der indeholder overvejelser om, hvem de overhovedet vil nå, og hvordan de kan måle effekten af indsatsen, siger Allan Jakobsen.

– Særligt de mindre virksomheder bør tænke sig godt om og have styr på deres grundlæggende søgbarhed, før de afsætter ressourcer til en indsats på de sociale medier, hvis de ikke er der i dag. For nogle virksomheder er en profil på de sociale medier måske også bare mest relevant som et slags visitkort, fortsætter han.

Stor forskel i brugen

Undersøgelsen viser også en ganske stor forskel på, hvilke type virksomheder der er til stede på hvilke sociale medier.

Blandt B2C-virksomheder er det nemlig mere end halvdelen, der er på Facebook, mens mindre end hver tredje af B2B-virksomhederne kan findes på Facebook.  Kigger man derimod på brugen af LinkedIn, tegner der sig et andet billede, hvor blot 13 procent af B2C-virksomhederne er til stede – mod 34 procent af B2B-virksomhederne.

– Vores undersøgelse indikerer, at der generelt hersker en ganske moden og sund indstilling til sociale medier blandt de små og mellemstore virksomheder. De er godt klar over, at de forskellige medier er gode til forskellige formål og til forskellige kunder. Eksempelvis viser undersøgelsen, at mens Facebook bruges til præsentation af nye produkter og kundedialog, bruges LinkedIn i højere grad til rekruttering og kontakt til samarbejdspartnere, slutter Allan Jakobsen.

Lidt facts fra undersøgelsen

• 39 procent af de danske SMV’er har i dag en Facebook-profil. I 2013 havde 28 procent af de danske SMV’er en Facebook-profil. Flere B2C-virksomheder (52 procent) end B2B-virksomheder (30 procent) er til stede på mediet.

• 31 procent har en LinkedIn-profil. Flere B2B-virksomheder (34 procent) end B2C-virksomheder (17 procent) har en profil på det sociale medie.

• 9 procent har en Twitter-profil, 9 procent har en YouTube-profil, og 5 procent er til stede på Instagram. Under én procent har en profil på Snapchat.

• Andelen af SMV’er, der bruger betalte annoncer på Facebook som et af deres primære markedsføringstiltag, faldt fra 10 procent i 2014 til 4 procent i 2015, mens betalte annoncer på øvrige sociale medier som fx YouTube, Twitter og LinkedIn faldt fra 8 procent til 4 procent.

• De primære formål med virksomhedernes Facebook-profiler er at øge kendskabet til virksomheden (69 procent), præsentation af nye produkter (38 procent), direkte kundedialog (29 procent) samt at yde direkte kundeservice (24 procent).

• De primære formål med virksomhedernes LinkedIn-profiler er at øge kendskabet til virksomheden (66 procent), rekruttering af nye medarbejdere (43 procent), kontakt til samarbejdspartnere og leverandører (43 procent) samt at præsentere nye produkter (23 procent).

• De primære barrierer for tilstedeværelse på de sociale medier er ifølge SMV’erne, at virksomhedens målgrupper er svære at ramme (28 procent), at det er svært at vurdere værdien af tilstedeværelse på de sociale medier (27 procent) samt mangel på tid (20 procent). 12 procent ser ingen barrierer for tilstedeværelse på sociale medier.

• Blandt de virksomheder, der i dag ikke har en profil på nogen sociale medier, mener 21 procent, at virksomheden kunne få en gevinst ved at være til stede på et eller flere sociale medier. Blandt de virksomheder, der i dag allerede er til stede på sociale medier, mener hver tredje, at virksomheden kunne få gevinst ved at øge tilstedeværelsen

Analysen er baseret på 621 webinterview med danske ledere og topledere i små og mellemstore private virksomheder. Interviewene er foretaget via Userneeds’ lederpanel i perioden fra den 15. maj til den 28. maj 2015. De er gennemført med henblik på at opnå en repræsentativ fordeling på landsdel og branche. Det er tredje år i træk, at Eniro Danmark gennemfører ”SME-analysen”.