Spies har aldrig været bange for at gå nye veje. Senest har rejseselskabet købt ind i TV 2’s nye branded content-tilbud, hvilket mundede ud i en artikelserie på tv2.dk samt en serie kortfilm på TV 2 Play. Her er der meget langt mellem Spies-logoer og det, man forbinder med mere traditionel reklame. 

– Det er også meningen. Målet er at invitere en kommerciel målgruppe inden for ved hjælp af vedrørende historier, der trækker på TV 2’s journalistiske arv, forklarer Pernille Simmelkiær, der står i spidsen for TV 2’s Branded Content-produktion. 

Fangede målgruppens interesse 

Målet med indsatsen var i kølvandet på de semi-legendariske Spies-kampagner ”Do it for Denmark” og ”Do it for Mom” at rette fokus mod de familier, der mener, at det er for besværligt at rejse med børn. 

TV 2 har analyseret kampagnen og er kommet frem til, at 41 procent af dem, der har set kampagnen, har fået mere mod på at tage børn med på ferie, 46 procent er mere positive over for Spies. Dertil kommer, at antallet af respondenter, der vil vælge Spies på næste rejse, er vokset fra 10 til 18 procent 

Hvordan har branded content-indsatsen performet i forhold til mere traditionelle akt viteter? 

– De første resultater ser rigtig fine ud, og de tåler bestemt sammenligning med andre aktiviteter, men jeg vil gerne vente med den endelig bedømmelse af effekten, til jeg får resultaterne fra vores salgsmodellering, siger Eva Lundgren, Head of Marketing, Spies/Thomas Cook Northern Europe. 

Kommer Spies til at benytte sig af lignende branded content-indsatser fremover? 

– Vi kommer i høj grad til at arbejde med branded content i alle mulige former og formater fremover. Det ved vi, der fungerer på både kort og lang sigt. Og det er bestemt ikke gode ideer på den front, vi mangler, siger Eva Lundgren. 

Styrker og svagheder ved content 

Hvad er de største styrker og svagheder ved branded content? 

– Styrken er primært, at det er langt lettere at arbejde med kommunikation, som modtagerne synes er relevant, inspirerende eller underholdende og derved få opmærksomhed. 

Samtidig er der ikke er så mange restriktioner på formatet, så man får mulighed for at gå langt mere i dybden med detaljer i kommunikationen. 

– De ryger ellers ofte ud, fordi man har så ultrakort attention og bare må fokusere på at få afleveret det overordnede budskab, der let havner i kategorien “køb-for-h……”, siger Eva Lundgren. 

Ulempen er ifølge Eva Lundgren, at det netop ikke altid matcher virkelighedens daglige fokus på salg, og utålmodigheden med at se resultater nu og her. 

– Det kan også være tidsmæssigt ressourcekrævende, hvis resultaterne skal blive rigtig gode, siger hun. 

Hvad skal man som annoncør være særligt opmærksom på? 

– Der er to punkter, jeg gerne fremhæve. Den første er, at man inden man overhovedet går i gang med nogen form for produktion, så skal have en plan for distributionen på plads. Det er så brand-ærgerligt at ende med noget content i skuffen, man selv synes er godt, men som man ikke kan få distribueret til en pris, der kan forsvares ROI-mæssigt, fordi det ikke er tænkt ind på forhånd, siger Eva Lundgren. 

Det andet element er forventningsafstemning. Det gælder især, hvis man, som det er tilfældet med Spies/TV 2, arbejder sammen med en partner. Nogle gange får man bare noget lidt andet, end man havde forestillet sig med hjem i indkøbskurven. 

– Man må huske, at den værdi-tilførsel eller redaktionelle tyngde, som man netop søger hos sin samarbejdspartner, også betyder, at man må acceptere en faglig/journalistisk integritet, som i første omgang føles besværlig. 

– Det kræver indimellem, at man skal give slip på sine egne ideer og krav, så resultatet bliver en synergi mellem de to parter. Det er vigtigt at stole på samarbejdspartneren, og her er min erfaring at en ærlig dialog, løbende forventningsafstemning og fuld fokus på modtageren af kommunikationen er vejen frem, slutter Eva Lundgren 

Hvis du vil have mere inspiration til branded content – så besøg årets store Clever Content-konference den 9.-10. april.