The Next Web: Allerede i åbningstalen var konferencetemaet ”Improve the world” meget klart.

Nøglepersoner fra The Next Web-team mindede os deltagere om, at verden aldrig har været rigere, sundere og mere tryg end lige nu.

Og alligevel, når adspurgt, er kun fem pct. af verdens befolkning tilfreds med den vej, vores verden bevæger sig.

Når vi nu ved, at teknologi gør os i stand til at ændre verden, giver nye muligheder til dem, som før har manglet, og hjælper dem, som har mest brug for det, så er det vores (forbandede) pligt også at gøre det.

Denne konference handler som så mange andre i tiden om at danne partnerskaber og netværk, der kan hjælpe os med at forbinde og nedbryde de barrierer, der forhindrer os i at løse de store problemer, verden stadig har.

Sygdom, sult, fattigdom, klimaforandringer. Diktaturstater og politiske strømninger, som skaber ubalance og usikkerhed.

Den minder os om at huske, at bag al teknologi findes mennesker, og ændringerne starter altid hos os.

Som Aristoteles sagde i ”Politics”: ”It is disgraceful to be unable to use our good things.”

Væk fra the attention economy

En af de talere, jeg har set frem til at høre, er James Taylor, doktorgrad-studerende ved Oxford Universitet og tidl. Google-ansat. Han er en af grundlæggerne af NGO’en Time Well Spent, hvis mission er at befri os fra det, der kaldes ”the attention economy”.

Han mener bl.a., at reklamer har skabt én stor overtalelsesmaskine, der fjerner vores opmærksomhed (attention) fra det, som betyder noget, og det, der skal udvikle os.

Hans eksempel er Inifante scroll (dit facebook newsfeed, online avisernes lange sider, Instagram billedstrømmen), som han sammenligner med en enarmet tyveknægt på et casino.

Der, hvor du stopper, er din opmærksomhed kort – ikke velovervejet, ikke gennemtænkt – du fanges blot af et øjeblik.

Det, at vi hele tiden bliver mødt af afbrydelser, som når du er fordybet i noget og får en notifikation på din telefon, vil over tid danne en ny dårlig vane. En vane, som består at små korte opmærksomme øjeblikke, som ikke kun former dem vi er og bliver, men også den verden, vi lever i.

Som vi ser det i politik lige nu. The attention economy er med til at forme den politiske tilstand.

Et godt eksempel er, da CEO for tv-stationen CBS, Leslie Moonves, i 2016 sagde om Donald Trumps præsidentkandidatur: “It may not be good for America, but it’s damn good for CBS”.

Let’s improve the world

James Taylor budskab er, at vi skal gøre os fri og bruge teknologien til at skabe flere bevidste opmærksomhedsperioder, hvor vi selv vælger, hvad vi vil fordybe os i. Han argumenterer for, at vi gennem dette aktive tilvalg begynder at reflektere over, hvad vi vælger at bruge tid på, og det leder igen til en forbedret kognitiv oplevelse.

Kort sagt: Vi bliver bedre mennesker ved at bruge tid på det, som betyder noget. Det, som kan udvikle os og forbedre den verden, vi lever i. Vi skal ”stand out of our light” så vi kan ”Improve the world”.

På vej mod the intention economy

Dag 1 af The Next Web endte med et højlydt råb om, at vi har mulighederne og ansvaret for at forbedre den verden, vi lever i.

Det ligger fint i tråd med, at vi hos We Love People følger bevægelsen fra the attention economy til the intention economy tæt. Der sker noget derude.

Og gudskelov for det.