Efter et minus på godt en million kroner i 2018 lykkedes det ikke for det Egmont-ejede bureau Belong, at få vendt skuden i 2019.

Bureauet er kommet ud med et minus på 8,9 millioner kroner før skat, og balancen pr. 31. december 2019 udviser en negativ egenkapital på 7,5 millioner kroner.

Men de hårde tider til trods kaster Egmont ikke håndklædet i ringen på Belongs vegne.

Det fremgår dels af regnskabet – og dels af mailsvar fra Frank Vilstrup, Business Area Director Consumer Magazines, Egmont, på spørgsmål fra Markedsføring.

”Har en positiv drift”

Af Belongs regnskab for 2019 fremgår det af ledelsesberetningen under ”Kapitalforhold”, at ”virksomheden har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen” og videre:

”Til sikring af finansiering af driften har virksomheden fået tilsagn fra Egmont Publishing A/S, om at yde virksomheden den nødvendige finansielle støtte og om nødvendigt tilføre likvide midler til betaling af løbende forpligtelser, så virksomheden kan fortsætte erhvervsmæssig drift.” 

" Belong har været en hård tid igennem, men det hører fortiden til.
Frank Vilstrup | Business Area Director Consumer Magazines | Egmont

Hvor store tab er man villig til at tage, før man beslutter at frasælge (evt. delvist), fusionere eller lade bureauet gå konkurs?

– Belong kommer stadigvæk til at være økonomisk belastet af et hårdt forår, og det vil regnskabet i 2020 også vise. Men efter at bureauet er flyttet ind til Egmont Publishing, har vi reduceret omkostningerne og har en positiv drift, lyder det fra Frank Vilstrup i en mail til Markedsføring, og videre:

– Samtidig er Belong blevet en del af et hus, hvor vi udnytter synergierne mellem de forskellige specialistbureauer. Derfor er tanker om nedlukning eller fusion ikke på tale.

Mere omkostningseffektivt setup

Frank Vilstrup har efter en nylig organisationsændring i Egmont-koncernen titel af Business Area Director Consumer Magazines.

Hovedtal Belong A/S

(mio. kr.)                             2019              2018

Bruttofortjeneste                13,2               23,4

Res. før skat                         – 8,9              – 1,5

Årets resultat                       – 7,6               -1,1

Egenkapital                          -7,5                 o,1

Gns. antal ansatte                 38                   42

Samtidig er han ifølge cvr.dk indsat som adm. direktør i Belong Group, efter den tidligere direktør, Ditlev Ahlefeldt-Laurvigs fratrædelse pr. 1. juli i år.

Et minus på 14,6 millioner før skat i Belong Group og et minus på 8,9 millioner før skat hos Belong A/S – det er omkring en firdobling og en seksdobling af underskuddet sammenlignet med 2018 – plus at halvdelen af egenkapitalen er tabt: Det må da sætte alarmklokker i gang hos Egmont som ejer?

– Resultatet for 2019 var bestemt ikke tilfredsstillende. På grund af det dårlige resultat i 2019 var det også nødvendigt at tilpasse bureauet i foråret. Belong har været en hård tid igennem, men det hører fortiden til, lyder det fra Frank Vilstrup i mailen, og videre:

– Vi har et nyt mere agilt og omkostningseffektivt setup nu. Det matcher markedets udvikling, og vi kan stadigvæk tilbyde vores kunder stærke kreative løsninger. I de sidste par måneder har vi også landet både danske og udenlandske kunder, lyder det fra Frank Vilstrup.

Venter forbedret resultat i 2020

Tilpasningen af Belong, som Frank Vilstrup henviser til, drejer sig om en række afskedigelser af to omgange i foråret 2020 således, at bureauet, der i 2018 rummede godt 40 medarbejdere, i dag er nede på seks.

Samtidig er man flyttet ind hos Egmont Publishing på Østerbro, hvor man nu sidder sammen med to andre Egmont-bureauer content-bureauet Starfighters, der hidtil har ligget under Nordisk Film, der også er en del af Egmont-koncernen, og Egmont Creative. 

Giver 2019-resultaterne for Belong og Belong Group anledning til overvejelser i forhold til om koncernen fortsat skal satse på reklamebureau-ydelser?

– Egmont har et stærkt bureau-setup både i Danmark og i andre nordiske lande. I Danmark består bureau-setupet udover Belong, Egmont Creative og Starfighters også af influencerbureauet Unique Social og performance marketingbureauet S360, lyder det fra Fransk Vilstrup, der tilføjer:

– Netop det samarbejde giver os en styrke, da vi kan have et tilbyde kunderne et stærkt produktionssetup og samtidig har lave faste omkostninger. 

For Belong og Belong Gruop ventes for 2020 ifølge de respektive regnskaber ”en forbedring af resultatet i forhold til 2019.”