Det er jo ordentlige folk i Kommunikationsbureauet København. De prioriterer ikke vækst i sig selv, men har alligevel oplevet en fin vækst på alle områder.

Omsætningen er vokset med 13,6 pct., bruttoresultatet er steget med 2 pct., og årets resultat er mere end fordoblet fra 455.000 kroner til 1,2 mio. kr. efter skat.

Det er vel fint nok?

– Vi tænker faktisk ikke penge som et mål i sig selv, men som et middel til at gøre det, vi brænder for. Som kan give os friheden og muligheden til at være de folk vi vil være og bruge vores håndværk til at påvirke samfundet i en retning, vi kan stå inde for, siger Sune Bang, adm. direktør i Kommunikationsbureauet København.

Og det kan I med det resultat, I leverer i år?

– Ja. De seneste to år har vi oplevet en halvering af bundlinjen i forhold til de fire første år af vores eksistens. Og det har været lidt i underkanten. Nu er vi tilbage på et niveau, hvor vi ikke tvinges til at gå efter kortsigtede gevinster eller opgaver, men kan tænke lidt længere.

Tallene bør ikke styre handlingerne

Er du meget hellig?

– He he. Det synes jeg jo ikke selv. Er der ikke mange, som siger det samme? Purpose marketing, social change, meningsfyldt kapitalisme osv. Vi føler bare ikke, at vi passer ind i den klassiske vækstmodel, hvor tallene styrer vores handlinger.

– Penge ER et middel – ikke et mål. Og det er utroligt nemt at glemme – for mere vil have mere. Men vi har aftalt det helt fra begyndelsen af vores bureau, at vi vil prøve at gøre det anderledes. Og vi vil prøver at tjene nok til, at vi kan lave det, vi brænder for. Bruge vores håndværk til at lave langsigtet påvirkning af vores samfund.

Giv os nogle eksempler på det, I brænder for?

– Uhh, det er godt nok svært, for jeg synes virkelig, vi er privilegerede. Det er fx Danmarks Indsamling, som vi tog initiativ til for mere end 10 år siden. Nu har den indsats indsamlet over 850 mio. kr. til mennesker, der vitterligt er værdigt trængende.

– Vi har også været med til at etablere ’Folkebevægelsen mod Ensomhed’ og ”Danmark spiser sammen” og samle flere end 70 organisationer, kommuner og virksomheder for at gøre noget godt for en gruppe af mennesker, der desværre er i vækst, nemlig de ensomme. Et kæmpe koordinations- og kommunikationsarbejde, som vi er meget glade for.

Vil ændre den konflikt-underholdende debatform

– Og næste år starter et nyt initiativ op som vi har kaldt ”Frirummet”. Det er et helt nyt debatforum, der skal forsøge at ændre den unuancerede, fordummende, konflikt-underholdende debatform, som præger især politiske debatter og ikke mindst mange sociale medier.

– ”Frirummet” er et initiativ, vi i de seneste år har arbejdet på sammen med højskolerne, efterskolerne og de danske friskoler, hvor vi skal gennemføre flere end 1.000 frirumsdebatter de næste tre år – støttet af TrygFonden.

– Det er den slags opgaver, hvor vi kan arbejde sammen med andre, som ikke kun tænker på kortsigted effekt. Hvor der tænkes langsigtet – og ofte i alliancer. Dem er vi specielt glade for, fordi vi får lov til at bruge vore værktøjer og kompetencer til noget vigtigt for samfundet. Opgaver der rækker ud over os selv – og rækker ud over i morgen, slutter Sune Bang.

København har det senest år arbejdet for blandt andre: Rådet for Sikker Trafik, DR, Børns Vilkår, Københavns Kommune, Politiken og finans.dk

 

Nøgletal for kommunikationsbureauet København

(Mio. kroner)                   2015/2016                        2014/2015

Omsætning:                     23,4                                   20,6

Bruttoresultat:                  8,8                                     8,7

Årets resultat efter skat:  1,2                                     0,46

Egenkapital:                     5,9                                     4,8