Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking eller på Dansk humanistisk institut for samarbejde med udviklingslandene (HIVOS) er navnet på den hollandske fond, der har valgt at støtte World Outgames med, hvad der svarer til på den rigtige side af en million kroner.
Millionstøtten fra fonden, som kendetegnes ved sin opbakning til humanitære- og menneskerettighedsprojekter, vil være øremærket til World Outgames’ Outreach Program.
Programmet skal give økonomisk støtte til deltagere fra udviklingslandene og det østlige Europa, som ikke selv er i stand til at betale udgifterne for at være med, oplyser World Outgames.
– HIVOS er en af de første store internationale fonde, som støtter begivenheden, og det er et vigtigt signal, der hermed sendes til andre store fonde og sponsorer, hvilket vi er rigtig glade for. For der er behov for en bred opbakning internationalt som nationalt for at få et så omfattende arrangement som World Outgames stablet på benene, siger World Outgames’ sponsorchef Carsten V. Jensen.
På sekretariatet i København betragter man den hollandske støtte som et tegn på, at det målrettede arbejde med at skabe internationale kontakter bærer frugt, og at sponseringen motiverer til det fortsate arbejde. Selvfølgelig er ikke at glemme at støtten helt konkret skaber et solidt fundament for Outreach Programmet.
Fra HIVOS lyder meldingen fra talsmand Paul Jansen:
– Vi mener, at det er af helt afgørende betydning, at LGBT-personer i udviklingslandene og i de østeuropæiske lande får mulighed for at hæve deres stemmer på en global platform som World Outgames i København og frit kunne fortælle verden om deres problemer og udfordringer.
LBGT står for Lesbian, Gay, Bisexsual and Transgendered og er temaet for den menneskerettighedskonference, der finder sted samtidigt med legene i 2009 i København fra den 25. juli til 2. august.
sm