Nyhedssites er stadig de mest foretrukne af de yngre netbrugere mellem 25 og 34 år. Således foretrækker 42 pct. af alle netbrugere at klikke sig ind på nyhedssites, mens 28 pct. foretrækker videosider og 15 pct. sociale brugersider. Det viser en undersøgelse foretaget af Jupiter Research og offentliggjort af Danske Dagblades Forening. Netaviserne har ellers været bange for at miste de yngre netbrugere, men undersøgelsen viser, at frygten tilsyneladende er ubegrundet. Yderligere viser den, at brugerne i de fleste europæiske lande foretrækker nyhedssites fra deres eget land frem for portaler som f.eks Google.
Berlingske Medier&Marked s18