Falck har ifølge Konkurrencerådet misbrugt sin dominerende stilling på markedet for ambulancekørsel til at tvinge konkurrenten BIOS ud af landet i perioden 25. august 2014 til oktober 2015.

Det skete med noget, der bedst kan beskrives som en sværtekampagne, der bød på ganske ufine PR-tricks. 

Gå ikke glip af dagens vigtigste nyheder – klik her.

- Falcks strategi om at ekskludere BIOS fra det danske marked for ambulancetjenester ved at skabe usikkerhed og bekymring om BIOS som leverandør og arbejdsplads og derved afskærme BIOS fra at rekruttere ambulancereddere fra Falck, blev implementeret gennem forskellige aktiviteter. De blev gennemført både eksternt overfor borgere, politikere og medier i Region Syddanmark, og internt overfor ambulanceredderne i Region Syddanmark, hedder det i en afgørelse fra Konkurrencerådet.

Rådet fremlægger flere eksempler på, hvad det mere præcist var, Falck og virksomhedens tilknyttede kommunikationsbureauer/konsulenter gjorde.

Falcks kampagne blev blandt andet ”udført i armslængde” – og i visse tilfælde i ”dobbelt armslængde”, som det lyder i afgørelsen. Dermed kunne aktiviteterne ikke føres tilbage til Falck.

- Falcks ekskluderende aktiviteter omfattede: (i) etablering og brug af [en gruppe på et socialt medie], (ii) formidling af negative historier om BIOS, (iii) mobilisering af ambassadører for Falck, (iv) brug af interne nyhedsbreve/nyhedsmails, (v) brugen af tillidsmænd m.fl. samt (vi) målrettet påvirkning af ambulanceredderne i Region Syddanmark, hedder det i Konkurrencerådets afgørelse.

LÆS OGSÅ: FALCK MELDES TIL BAGMANDSPOLITIET FOR SVÆRTE-KAMPAGNE

Ifølge afgørelsen var Falck i besiddelse af log-in og adgangskode til profilen og havde altså dermed direkte adgang til gruppen, hvor selskabet kunne lægge opslag op, godkende eller afvise opslag samt fjerne opslag og kommentarer til opslag i gruppen. 

- [Gruppen på det sociale medie] blev dog oprettet af Falck som led i implementeringen af Falcks overordnede, ekskluderende strategi, og var også reelt drevet af Falck i ”dobbelt armslængde”, dvs. via [kommunikationsbureau X] og med [en ambulanceredder i Region Syd] som administrator af gruppen, står der i afgørelsen. 

Et andet sted i afgørelsen står der:

- Falcks formidling af negative historier til pressen foregik også i ”armslængde” fra Falck, ved at de negative historier blev pitchet af [kommunikationsbureau X]. I visse tilfælde blev de negative historier ikke alene formidlet, så hverken medier eller modtageren af historien kunne se, at afsenderen var Falck. På den måde fremstod historierne som objektive og troværdige, uden at de kunne føres tilbage til Falck som den reelle initiativtager og afsender.

Afgørelsen fortæller også, at de negative historier i pressen blev videreformidlet af Falck i såvel i gruppen på det sociale medie og i interne nyhedsbreve og nyhedsmail til Falcks ambulancereddere i Region Syddanmark. 

Markedsføring har siden morgenstunden forsøgt at få en kommentar fra Falck, men i en pressemeddelelse oplyses det, at selskabet anker afgørelsen til Konkurrenceankenævnet og domstolene.

- Vi har fået et påbud om ikke at agere, som vi gjorde i 2014-15, hvor vi talte dårligt om en konkurrent. Det efterlever vi selvfølgelig fortsat, siger Jakob Riis, CEO for Falck.

Han fortsætter: 

- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forholder sig ikke til, hvorfor BIOS gik konkurs, men kun til, om Falck har handlet på en måde, som begrænsede konkurrencen i markedet. Det er pinligt for Falck, at vi står i en situation, hvor konkurrencemyndighederne kan skabe tvivl om vores ageren. Vi har ikke levet op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck, men vi har ifølge vores juridiske rådgivere holdt os inden for konkurrencelovens rammer. Vi ser frem til domstolenes vurdering af sagen.