Målrettet, personlig kommunikation, hvor hver modtager får en skræddersyet version af dine nyhedsmails, er ofte det, som giver størst engagement og konvertering.

Men hvordan kommer du i gang? Hvor meget kan du automatisere – og hvor går grænsen? Hvilke data kan og må du bruge?

På dette heldagskursus kommer vi igennem de forskellige muligheder for personalisering og automatisering – og hvor meget det kræver. Gennem teori og øvelser bliver du klædt på til at sætte dig i din modtagers sko, så du kan ramme mere præcist ift. hvad din modtager forventer. Målet er, at du går fra kurset med en grov plan over, hvad der kan sættes i gang nu og på sigt i din virksomhed – og ikke mindst hvordan!

Kurset er en naturlig overbygning på kurset E-mail Marketing & Nyhedsbreve, men der er ingen krav om at man skal have deltaget på dette først.

PROGRAM
Formiddag – (Mette Hertzmann)
Hvad er det og hvorfor kan det betale sig? 
Vi gennemgår kort forskellige cases og scenarier, som viser hvilken værdi, fokus på data og e-mail automation kan have for en virksomhed.
Nyhedsbrevsskabelonen – does and donts
Uanset hvad budskabet er i et nyhedsbrev, kan det ikke leveres uden at der er styr på opsætning og læsbarhed i en nyhedsbrevsskabelon. Vi kommer ind på de vigtigste does and donts, og inspiration til indhold der virker.
Data – hvilke kan, skal og må du samle på?
Vi kommer ind på need to have og nice to have, og runder det vigtigste ift. GDPR, blandt andet hvad der skal stå i dine nyhedsbrevsbetingelser.

Eftermiddag – (Kathrine Flindt)
Strategi – hvilken er den rette for jer?
Vi kigger på strategier og målepunkter, alt efter om dit nyhedsbrev primært skal sikre konvertering eller fastholdelse. Her får du styr på begreber og metoder, så du sikkert kan vælge den rigtige metode for dig. 
Personalisering – hvad, hvorfor, hvordan
Bliver din mail personlig, hvis du bare fletter fornavn ind? Vi gennemgår de forskellige former for personalisering, og hvilke krav det stiller til dine data. Vi kigger også på, hvad du kan gøre, når dine data ikke er perfekte, og hvornår personalisering bliver lige målrettet nok. 
Automatisering – hvilket system er det rette for dig 
Vi kigger på forskellige niveauer af løsning, og de krav det stiller til dig og dine data. Du får værktøjerne til at vælge rette løsning lige nu, og vi gennemgår de udfordringer, du kan møde i processen. Vi hjælper dig igang, på det rigtige niveau, og sikrer at du går hjem med en god tjekliste. 

Undervisere:
Mette Hertzmann
Kathrine Flindt