Som opfølgning på ITP-problematikker og -muligheder går vi dybden med hvordan 1. parts data kan anvendes. Er det reelle deterministiske data og/eller usikre probabilistiske data, der sættes i spil? Vi kigger på samarbejderne mellem udgivere og annoncører og hvordan rådgivere og tech-leverandører bidrager til forædling af processen og resultaterne.

Vi kommer ved denne omgang Programmatic Advertsing Update (PAU) omkring både udgiver, annoncør, tech og den internationale vinkel – og slutter af med paneldebat omkring dagens emne.

Partner: