Er Programmatic lukket og risikabelt?

De seneste uger er programmatic markedsføring blevet omtalt som både ultra-lukket, uigennemskuelig og risikabel – læs bla. Her.

Senest har Politiken meldt offensivt ud at alle annoncører nu garanteres at annoncerne rent faktisk vises, som der kan læses om HER. Det går stærkt i øjeblikket!

På dette seminar vil vi forsøge at komme hele vejen rundt om diskussionen og give bud på hvordan annoncører kan få mere overblik. Både bureauer og medier bliver her udfordret. Der blev lovet, at programmatic ville effektivisere værdikæden, og forbedre mulighederne for effektiv og transparent markedsføring, men dette synes ikke at være sket. Er det en skrøne, at ”ad tech stack” udhuler annoncørens medieinvesteringer? Hvordan reduceres teknologi- og reklamespild? Hvad er op og ned i debatten?

08.30 – 08.50:  Check In og morgenmad

09.00 – 09.10: Velkomst – Netværkschef Thomas Kragh & moderator Tom Bang

09.10 – 09.30: Markedsupdate

Anslag til dagens emne med baggrund i research fra ind- og udland omkring seneste trends og tendenser. Hvad er transparens og hvor bredt skal det tolkes? Hvilke undersøgelser eksisterer? og hvilke tiltag findes, der kan hjælpe med at gøre alt mere ”gennemsigtigt”
Peter Loell, Director, Data & Technology, OMD

09.30 – 09.50: Hvordan skaber Publisher Platformen bedre gennemsigtighed for annoncører?

Publisher Platform er en self service platform, der giver adgang til flere større danske medier. Målet er at de danske annoncører selv kan sammensætte kampagnerne. Hvordan giver det mere gennemsigtighed for annoncørerne?
Dorthe Bjerregaard Knudsen, Executive Vice President, COO at JP/Politikens Hus A/S

09.50 – 10.10: Fra superhelt til superskurk – hvad er det nuancerede perspektiv for programmatic som medieplatform
Programmatisk marketing blev udråbt som en frelser og som den kanal der kunne løse en lang række marketingudfordringer. Få år senere er de data, der drev målretningen markant svækket og indkøbsformen beskrives som black-box og ultra-lukket. Med et nuanceret indblik i både udfordringer og de fremadrettede muligheder for den programmatiske indkøbsmodel, ser vi på om det det virkeligt står så slemt til, og hvordan fremtiden ser ud for programmatisk markedsføring – og for annoncørerne brug af platformen.
Heinrich Thomsen, Adm, Direktør, Calibrate

10.10 – 10.25: Politiken har fravalgt Programmatic som eneste medie – hvorfor?
Politiken.dk har annonceret at de ikke længere vil tilbyde annoncering via Programmatic – og garantere 100% viewability. Men hvad ligger bag?
Thomas Røn Larsen, Annoncedirektør, Politiken

10.25 – 10.45: Pause

10.45 – 11.15: A look behind the curtain; Det digitale medieindkøb hos ’Danmarks detail-gigant’

Som omtalt i Markedsføring her, er Salling Group i færd med at hjemtage visse dele af det digitale medieindkøb. Michael Storm vil i dette indlæg, komme nærmere ind på baggrunden og de overvejelser der ligger til grund, status på transformationen, samt en perspektivering til fremtidens digitale medieindkøb, for Danmarks største detail kæde.
Michael Storm, Team Lead, Digital Ads, Salling Group

11.15-11.30: Et mediebureaus tilgang til programmatic

Hvad gør den kloge kunde?  – Hvorfor det er vigtigt som annoncør at interessere sig for den værdikæde man er en del af, hvordan man stiller de relevante spørgsmål. Claes har i mange år har gjort sig bemærket som en skarp kommentator af medieudviklingen herhjemme og globalt, og vil gerne skyde kritisk på medierne og teknologierne bag. Claes har bla ansvaret for ansvar for bureaugruppens ”trading relationsships” og “best practises”, og rådgiver dagligt kunderne omkring medie-indkøb.
Claes Braagaard, Chief Investment Officer, Nordic, OMG

11.30-12.30: Paneldebat: Er det bare snak? Hvad skal man gøre som annoncør?

  • Signe Skarequist, Director of Digital Sales & Ad Tech, JP/POL
  • Claes Braagaard, Chief Investment Officer, Nordic, OMG
  • Heinrich Thomsen, Adm Direktør, Calibrate
  • Thomas Røn Larsen, Annoncedirektør, Politiken
  • Michael Storm, Team Lead, Digital Ads, Salling Group

Arrangementsrække

Partner: