Articles tabs

Courses tabs (CT)

The M List er stedet hvor Dansk Markedsføring fremhæver de allerdygtigste indenfor vores branche, og hvor du kan læse kollegaer, kunder og konkurrenters bud på hvad der kendetegner dem og de udfordringer de står overfor.JOHN HERUP

Titel:
Administrerende direktør
Virksomhed:
Orchestra A/S
Titel:
Administrerende direktør
Virksomhed:
Orchestra A/S
Erfaring:
John var direktør for OMD Denmark i 12 år, før han startede som selvstændig. Gennem syv år arbejdede han som selvstændig, før han blev medstifter af mediebureauet Orchestra. Han startede som Chief Operational Officer, men blev forrige år forfremmet til administrerende direktør – en position, han også har i dag.

JOHN HERUP

John Herup er anerkendt for sin innovative måde at tænke mediebureau på samt for den strategiske retning, han sætter for sin virksomhed, der markant udfordrer normalen og det moralske kodeks på den danske mediebureauscene. Det seneste års høje vækstrate hos Orchestra er blot endnu et bevis på, hvordan Johns idealer om transparens og en forretningsmodel, der er funderet på overskudsdeling blandt bureauets kunder, potentielt bliver opskriften på skabe en succesfuld forretning blandt mediebureauer fremadrettet. Med det in mente opfattes John som branchens moralske fyrtårn, og med en unik måde at drive forretning på, der hverken går på kompromis med økonomi eller vækst, lander John for fjerde gang en plads på The M List.
Hvad har været din største professionelle succes i 2018?
Eksternt at fastholde væksten i rækken af nye kunder, der ønsker at benytte sig af vores unikke forretningsmodel. Derudover at udvikle virksomheden fra de klassiske mediastrategiske og -taktiske kompetencer til en mere forretningsstrategisk rådgivning.
Hvad ville du gerne have gjort mere af i 2018?
Fastholdt debatten om transparens og medianeutralitet hos mediabureauerne. Jeg oplever, at udtrykkene bruges i flæng, og debatten drejes i den retning, som findes mest formålstjenestlig. Transparens kan i min optik ikke gradbøjes, og der er fortsat al for lavt fokus på at få området belyst.
Hvad bliver din største marketing udfordring i 2019?
At udvikle forretningen og samtidig fastholde DNA i virksomheden i endnu en periode med voldsom vækst.
Hvordan forventer du, at din rolle vil forandre sig i 2019?
I takt med at vi bliver større, vil min rolle naturligt udvikle sig mod at skulle sætte mål og retning for virksomheden. Dette skal ske parallelt med, at jeg fortsat skal udvikle forretningen.
Hvis der var en i branchen du skulle give et skulderklap - hvem skulle det være og hvorfor?
Jeg ville gerne give Michael Stein, Head of Marketing, Semler Mobility et skulderklap. Det er en spændende udvikling, der sker i Semler Group mht. at tage større ejerskab på data og mediaindkøb, og Stein sidder midt i det. Det er voldsomt inspirerende, og jeg glæder mig til at se det udvikle sig.
Hvis 2019 skal være en succes for dig, hvad skal du så opnå?
Opbygge nye kompetencer på bureauet, der på den ene side bidrager til vores kunders succes og forretning, og på den anden side støtter op omkring fortællingen om bureauet med den 100 % neutrale rådgivning.

custom add this