KLUMME: Online markedsføring handler ikke kun om at sælge produkter via nettet. Desværre er mange danske virksomheder fanget i den opfattelse og går dermed glip af muligheden for at udnytte deres formentlig største aktiv, de fysiske butikker. Fordi det er trods alt dér, til stadighed, den største omsætning forekommer.

Muligheden hedder lokal SEO eller Google My Business (GMB). Her handler det ikke om at have den smarteste webshop, men om netop fysisk placering. Ifølge tal fra Google har 46 procent af alle søgninger en lokal hensigt, og tallet vil stige i de kommende år. Allerede i dag bliver Google Maps brugt flittigt til at finde ting IRL, og vi vil se meget mere geolocation i fremtiden. 

De fysiske butikker er nemlig stadig omdrejningspunktet for privatforbruget, trods alskens dommedagsprofetier. Ifølge FDIH brugte danskerne i 2018 hver tredje disponible krone online. Det var tre procent mere end i 2017 og seks procent mere end i 2016. Men selv om onlinesalget vokser, lægger danskerne stadig størstedelen af deres disponible indkomst i en fysisk butik.  

Som jeg skrev i en klumme i november 2019, udgør e-handel fortsat kun en brøkdel af den samlede omsætning, og selv om vi skriver 2020, er kun én ud af 10 danske detailvirksomheder internetbaseret. Vi lader lige billedet stå.

Lokal SEO = Offline + online

Mange virksomheder har traditionelt betragtet e-handel som en ekstra kanal, der ikke umiddelbart harmonerer med et netværk af fysiske butikker, og spørgsmålet er derfor blevet: Hvad skal vi satse på? Hvordan skal vi fordele ressourcerne? Hvad er vores mission og strategi?

Det er en svær balance, som ofte ender med noget halvhjertet, fordi man først og fremmest betragter sig som en fysisk butik og ikke en integreret enhed, hvor on- og offline står side om side.

Det behøver imidlertid ikke at være et binært valg. Offline og online kan gå hånd i hånd, når man bruger lokal SEO. Her handler det netop om de fysiske butikker, hvor Google fortæller den søgende forbruger om relevante butikker i nærheden. Det kan både være en forbruger, der har brug for en butik her og nu, men der kan også være tale om kunder, der har fundet et produkt på nettet og nu gerne vil købe det i en fysisk butik.

Footprint giver nye indsigter

Der tales meget om at kombinere offline med online, og her er et håndgribeligt eksempel på, hvordan det lader sig gøre: Virksomheden bruger en digital service til at få kunden ind i butikken. Og det stopper ikke her. GMB gemmer værdifulde data for virksomheden, som aktivt kan bruges i arbejdet med on- og offline optimering.

Det kan jeg se hos vores kunder, der bruger GMB aktivt i deres SEO. Det genererer salg, og samtidig kan vi bruge de såkaldte footprint-data til at blive klogere på kundegruppen. Hvordan online-adfærd påvirker menneskestrømmen til butikkerne, i hvilke perioder og ud fra hvilke budskaber. Det er et enormt stærkt værktøj både taktisk og strategisk. 

Kom i gang

Det er stadig forholdsvis nye tider for lokal SEO, og jeg er sikker på, at disciplinen vil vokse og modnes markant i de kommende år – vi kører i hvert fald nogle spændende projekter med retail-kunder. Den teknologiske udvikling med endnu mere mobil, Internet of Things, 5G-netværk og kunstig intelligens vil sætte turbo på lokationsbaseret markedsføring, hvor den fysiske butik er i centrum. Lokal SEO er en oplagt mulighed for danske butikker, uanset størrelse, og det undrer mig, at mange endnu ikke er kommet i gang. 

Lad mig dog slutte med at fastslå, at lokal SEO ikke er ensbetydende med, at man skal opgive sin hjemmeside eller webshop. I det konkrete tilfælde vil en kunde, der søger på Maps, måske besøge hjemmesiden før butikken. Men mere generelt handler det netop ikke om at fravælge, men at integrere. Om at forstå de digitale muligheder og faldgruber.

AF MARTIN JAGD GRAESER, CEO & FOUNDING PARTNER, KVANTUM COPENHAGEN