Mette Frederiksens regeringen har fremsat et nyt lovforslag, som skal gøre det muligt at idømme fængselsstraf for groft eller systematisk at overtræde markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som selv har stået for det lovforberedende arbejde, i en pressemeddelelse

Ifølge forslaget vil ’særligt grove og systematiske overtrædelser af markedsføringslovens vildledningsforbud’ kunne give fængselsstraf i op til fire måneder.

I januar 2022 blev bødeniveauet for overtrædelser af markedsføringsloven hævet, og det nye lovforslag vedrører en ændring af markedsføringsloven, hvor indførelsen af fængselsstraf ’kan sende et væsentligt præventivt signal’, hedder det i pressemeddelelsen.

Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføringsloven, har, ifølge meddelelsen, gennem flere år oplevet virksomheder, som systematisk har overtrådt reglerne om vildledende markedsføring. 

Trods politianmeldelse er overtrædelserne i flere tilfælde fortsat.

Lovforslaget ventes ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at træde i kraft med virkning fra 1. juli 2023.