Advice præsenterer i dag et årsresultat med stor fremgang. Før skat leverer bureauet et resultat, hvor overskuddet på bundlinjen er vokset med et pænt millionbeløb i forhold til forrige år.

Resultatet lyder på 22,3 mio. i overskud før skat for 21, imens bureauet landede 18,1 mio. i overskud i 2020.

“Jeg er stolt og glad. Vi laver et solidt resultat i år, og når man ser tilbage på året, så er det ikke noget, vi er kommet sovende til. Det har været et år med flere nedlukninger og hjemmearbejde, vi har savnet den uformelle faglige sparring og alt det sociale. Derfor er det ekstra godt gået af flokken herinde,” siger CEO i Advice, Mille Klink.

På den primære drift leverede Advice i 2020 22,3 mio. kr. Det var kun steget en smule til 23,4 mio. kr. i 2021.

“Vores samlede nettoomsætning er gået frem med knap 16 procent og repræsenterer også udgifter vi har haft til fx til underleverandører, mediespend eller filmproduktion. Derfor er vores bruttoavance mere interessant. Her går vi fra 98 til 105 millioner, hvilket svarer til syv procent i forhold til 2020. Vi er også blevet flere medarbejdere, så bruttoavancen har fulgt med vores vækst her,” siger Mille Klink.

“Vi har samlet set en god sammensætning af store, stabile kunder, der giver ro på, og så har vi samtidig flere under, hvor vi alene løser en strategisk udfordring eller for andre er inde i et mindre omfang,” siger hun.

Efter skat lyder overskuddet i Advice på 17,1 mio. kr.

Overskud til de ansatte

Det gode resultat betyder også, at Advice belønner sine medarbejdere med en bonus. Advice har i mange år haft fast tradition for en kollektiv bonusordning, der kommer til udbetaling, når de leverer bureauets mål. Og det sker nu efter det flotte resultat.

“Det er en halv månedsløn, så du kan altså ikke holde hele din sommerferie på Bahamas for det. Men det kan forsøde tilværelsen lidt for den enkelte og giver mulighed for at gøre noget særligt, og det sender et vigtigt signal om, at når det går godt, så skyldes det en fælles, kollektiv indsats. Og derfor er det også kun rimeligt, at når vi klarer det flot, så går en del af overskuddet direkte til de ansatte. Det har været en del af vores virksomhed og værdier, længe før jeg begyndte her,” siger Mille Klink.

“Det ligger meget fjernt fra vores DNA med eksempelvis individuelle bonusser. Vi vil det stik modsatte. Hos Advice kan man ikke kun have fokus på sit eget område – man skal have fokus på helheden,” siger hun.

Rekruttering er stor udfordring

Ifølge Mille Klink har det sværeste for Advice som bureau det seneste år været rekruttering, som også mediet Markedsføring tidligere har peget på som en af branchens største udfordringer.

“At vi har så god gang i forretningen har stillet krav om at få flere rigtigt dygtige medarbejdere med ombord. Vi har haft et kæmpe fokus på rekruttering det sidste halve år, og vi har også selv mistet gode medarbejdere, som pludselig har genovervejet, hvad de gerne ville med livet efter at have siddet hjemme bag skærmen under corona,” siger Mille Klink.

“Så vi har stået med en stor opgave i at onboarde nye kolleger rigtigt og i et større antal, end vi tidligere har gjort.”

Mille Klink fortæller, at Advice stadig fremover har store ambitioner. Men forrest står bureauets nye strategi fra 2021, hvor bæredygtighed, tech og impact er bærende frem mod 2025.

“Vi står et stærkt sted lige nu. Vi har styrket vores fagområder, og vi arbejder super godt på tværs i bureauet. Og så har vi sat den retning for Advice, at vi vil arbejde for kunder, hvor vi kan rykke noget og bidrage positivt i verden. Derfor har vi frem mod 2025 lanceret en strategi, som er født ud af den faglige passion frem for en talstrategi,” siger Mille Klink.

“Tiden vil vise, om vi også kommer til at levere mere vækst. Men først og fremmest vil vi gerne lave et større impact og sætte et aftryk med det arbejde, vi laver,” siger Mille Klink.

Hun fortæller samtidig, at verden lige nu står et usikkert sted på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

“Verden er ubehageligt usikker lige nu. Vi er alle bekymrede i de her dage. Man kan godt lidt have fornemmelsen af lige at have fået hovedet oven vande, og med det samme kommer den næste bølge og rammer os med stor kraft. Det stiller selvfølgelig krav til at navigere skarpt og måske lidt mere kortsigtet på vegne af vores kunder lige nu,” siger Mille Klink.