Bureauet Sunrise har skruet massivt op for antallet af medarbejdere det sidste år, imens bureauets indtægter er steget markant. 

Det viser Sunrises nye årsregnskab. Her fremgår det, at Sunrise er gået fra 37 til 55 medarbejdere i løbet af regnskabsåret 2021. De seneste tal fra CVR viser, at Sunrise sidenhen har øget antallet af årsværk i virksomheden til 60. 

Samtidig har virksomheden øget bruttoresultatet fra 20 til 31 millioner kroner og dækningsbidraget fra 25,9 til 38,7 millioner kroner i regnskabsåret. 

De øgede indtægter er i stor stil blevet investeret i nye medarbejdere. Personaleomkostningerne er steget fra 18,8 til 28 millioner kroner, imens årsresultatet efter skat er vokset fra 1,2 til 2,1 millioner kroner. 

”Vi er meget tilfredse. Vi synes selvfølgelig, det er et godt resultat efter nogle hektiske år. Vi har konverteret en stor del af vores omsætning til egne timer, så jeg synes, stigningen i vores dækningsbidrag er mest imponerende. Vi har ansat mange nye kompetencer, så vi dækker bredt,” siger Simon Hertz, CEO i Sunrise. 

”Man kan være tilfredse eller meget tilfredse, og vi er meget tilfredse,” siger han. 

Forventer mere vækst i ’22

Ifølge Simon Hertz gør Sunrise klar til at træde endnu mere på vækst-speederen i løbet af 2022.

”Vi vil gerne fortsætte denne rejse, og vi har ingen planer om et konsolideringsår. Der er vi mere til bare at komme udover stepperne. Vi har en vækststrategi om, at vi som bureau vil binde salg og marketing bedre sammen strategisk for vores kunder. Og der skal vi helt klart have flere kræfter ind til at understøtte det,” siger han. 

”Det er ret ambitiøst, og vi har også store planer om, at vores vækst skal ligge internationalt,” siger Simon Hertz. 

Sunrise har kunder som Lunar, Flügger, Matas og DFDS i Danmark – virksomheder, de også hjælper internationalt – ligesom de har kunder som Sweet Protection, Roche og Alpha Ori, der har hovedsæder uden for Danmarks grænser.

Mediet Markedsføring har for nylig beskrevet rekrutteringskrisen i branchen.

Simon Hertz peger også på, at det kan være en udfordring at få mange nye medarbejdere med ombord.

”Det er en udfordring, når du vækster så meget på kort tid, at du skal sørge for at bruge den rette tid på rekruttering. Der kan vi være tilbøjelige til at gå for hurtigt til værks og ikke få afstemt alle forventninger, fordi man lidt lader sig forelske og tænker, at det nok skal gå,” siger Simon Hertz. 

”Det skal vi huske stadig at bruge tid på, og det har vi skrevet os bag øret,” siger han.

Ifølge Simon Hertz er rekruttering også et område, hvor bureauet bruger mange kræfter.

”At rekruttere de rigtige er ikke nemt. Det vigtige er, at det er de rigtige, dygtige folk, vi får ombord, der både kan opretholde en fed social kultur herinde og ikke vil gå på kompromis med begejstringen for vækst. Slækker man på det, så bliver det farligt,” siger Simon Hertz. 

Ny strategi

Sunrise fik i 2017 en ny ledelse, der foruden daværende CEO Simon Hertz bestod af CCO Mikkel Heideby og CFO Lars Egtoft Nielsen. De formulerede sammen en ny strategi, hvor bureauet gik væk fra at være et ”klassisk reklamebureau”, der leverer ”færdigpakkede kampagner”.  

Fokus skulle i stedet være på strategisk rådgivning og tæt sparring med virksomhedernes egne marketingafdelinger, udvikling af kampagnekoncepter og større fokus på salg.

Ifølge Simon Hertz betyder de mange nye ansigter og den nye strategi dog ikke, at der været stor udskiftning på bureauet. 

Har I skiftet mange medarbejdere ud? 

”Ja og nej. Vi har forsøgt at omskole dem, der var her. Det gør man ikke fra den ene dag til den anden. Vi har været meget obs på, at overgangen til det nye Sunrise ikke har været for bombastisk,” siger Simon Hertz.

Vil skabe pusterum i arbejdslivet

Et stort fokuspunkt for Sunrise de sidste to år – og fremadrettet – er at holde fokus på, at medarbejderne også skal have det godt, imens der er travlt. 

”Der er ingen tvivl om, at det nogle gange er hårdt, men det må aldrig være surt. Der skal være en gejst og lyst i hele organisationen,” siger Simon Hertz, der siger, at netop det til tider har været presset af coronakrisen. 

”Netop derfor er jeg også meget glad for, at vi alle nu må komme tilbage. Vi har gjort meget for at være sociale alligevel, men vi tror rigtigt meget på, at vi er bedst, når vi er sammen fysisk.” 

Der er også meget snak om mere vækst hos jer – er det vigtigt, at I også forsøger at passe på medarbejderne? 

”Det er sindssygt vigtigt, at vi passer på hinanden. Belært af den udvikling, branchen står over for med at tiltrække dygtige folk, bliver det generelt et større og større succeskriterie. Jeg tror, at hele fortællingen om Gordon Gekko og Wall Street er slut. Vi skal skabe pusterum og balance mellem fritid og arbejdstid og turde vænne vrangen ud på os selv, hvis det er nødvendigt,” siger Simon Hertz.

”Det, der er svært derhjemme, må eksempelvis også godt fylde noget på arbejdet. Det er vi nødt til fremover at kunne håndtere i endnu højere grad som arbejdsplads. Der bliver spurgt ind til det, når vi har dygtige kandidater til samtale. Det er ikke ligesom i de glade 90’ere,” siger Simon Hertz.