”Mine forventninger til det kommende regnskabsår er, at vi kommer tættere på vores vanlige form.”

Sådan lød det for et år siden fra Advance-CEO Jens Krog om 19/20-regnskabet – og tættere på den ”vanlige form” er man kommet. 

Advance har i regnskabsåret 20/21, der netop er offentliggjort, leveret et bruttoresultat på 50,2 millioner kroner mod 37,5 millioner året før. Og et driftsresultat på 10 millioner kroner mod 35.000 kroner året før.

”Vi var hårdt ramt af corona i sidste regnskabsår og ramte et nulresultat, hvilket i lyset af situationen var acceptabelt. Men vi gik ind i det nye år med en vis usikkerhed. Ville forretningen komme tilbage? Og ville den blive?,” siger Jens Krog, der tilføjer:

”Men nu er vi tilbage på niveauet fra før corona. Og det er vi og en hårdt kæmpende organisation ret stolte af.”

Opgaver ændrede karakter

Blandt årsagerne til væksten ligger en fornyet optimisme blandt kunderne, lyder det fra Jens Krog.

”Kort inde i Q1 kunne vi se, at kunderne igen var parat til at investere,” siger han og tilføjer, at bureauet i løbet af året har kunnet glæde sig over både øget aktivitet på eksisterende kunder, som er kommet tilbage på niveau som før corona. Og tilgang af nye.

”Vi vandt i det forgange år en lang række nye internationale kunder. Heriblandt Carestream Dental, COOLA og Johnson’s Baby fra Johnson & Johnson, som alle har hovedkvarter uden for Danmark.”

Advance er et af Danmarks mere internationalt orienterede bureauer med en kundeliste, hvor 85 procent af opgaverne er rettet mod udenlandske markeder.

" Jeg er rigtig glad for, at vi har kunnet give en sund forretning videre til den nye ledelse.
Claus Wittenborg, afgående CEO efter 22 år, Advance

For eksempel arbejder bureauet på flere internationale markeder for brands som blandt andre Coloplast, LEGO, Johnson & Johnson og Widex.

Og kompetencerne, der kræves til dette, har man ifølge Jens Krog opbygget gennem mange år. Men i det seneste regnskabsår år har opgaverne ændret karakter, siger han.

”De favner på den ene side en bredere digital palette og er præget af store mængder content-produktion. Samtidig er kundernes time to market blevet kortere. Det kræver et tættere og mere agilt samarbejde,” uddyber han.

Jens Krog tilføjer, at man har oplevet større krav til fleksibilitet hos bureauet og hurtigere beslutninger hos kunderne. Og at man derfor bl.a. i højere grad end vanligt har benyttet sig af freelancere.

Et transformations-år

Det aktuelle regnskab er i øvrigt det sidste, der aflægges af CEO-duoen Jens Krog og Claus Wittenborg. 

De to trådte efter 22 år tilbage ved årsskiftet for at overlade roret til en ny CEO-duo: Ann-Louise Rosen og Camilla Grove Pelle.

Nøgletal for Advance 2020/21

Regnskabsår: 1. oktober – 30. september
Sidste års tal i parentes

Tal i millioner kroner

Bruttoresultat         59,2 (37,5)
Driftsresultat:          10,0 (0,035)
Årets resultat:            8,1 (0,038)
Egenkapital:             13,1 (7,0)

Tal i procent

Nettomargin:             11,08 (0,05)
EK-forrentning:        80,53 (0,34)
Soliditetsgrad:           35,40 (28,79)

Kilde: Advance/årsregnskab

Og for de to afgående CEO-makkere er det et godt regnskab at slutte af på, siger Claus Wittenborg.

”Jeg er stolt af at have stået i spidsen for at bureau i så mange år, som har kørt godt, og som har en stærk kultur. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har kunnet give en sund forretning videre til den nye ledelse,” siger han.

De to nytiltrådte CEO’s, Ann-Louise Rosen og Camilla Grove Pelle, ser frem til den nye opgave: 

”Det er absolut tilfredsstillende, at bureauet er tilbage på sporet, så vi kan fokusere på at videreudvikle. Vi har blandt andet været i gang med at rekruttere nye, dygtige folk, som kan bidrage både organisatorisk og i leverancerne til kunderne, siger Ann-Louise Rosen.

Camilla Grove Pelle peger på, at Advance har ”en stærk organisation med masser af international erfaring.”

”Så vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden,” siger hun og tilføjer, at de to nye CEO’s ser det kommende år som ”et transformations-år”.

”Det bliver et år, som vil byde på yderligere investeringer i udvikling af organisation, kultur og kompetencer,” siger hun. 

Toplinjen næste år forventes stabil, mens overskuddet formodes at falde lidt, lyder det fra de to nye topchefer.

Advance har i dag 56 fastansatte på kontoret i København.