Peter Goll, der i dag er kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne, er i øjeblikket i vælten for sin rolle i Falck-skandalen, som han mandag undskyldte for.

Men det er ikke første gang, at Peter Goll har været involveret i en sag, hvor en lille udfordrer på et marked føler sig dukket af et dominerende selskab, der bruger ufine PR-tricks.

Det skete også i 2009, hvor MidtVest Bredbånd – der på den tid forsøgte at udfordre TDC på bredbåndsmarkedet – fortalte til Computerworld, at selskabet var fortørnet over, at ”TDC opførte sig lusket”.

Det foregik ved, at PR- og kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, hvor Peter Goll var CEO, på vegne af TDC forsøgte at plante en negativ historie om bredbåndsselskabet hos det lokale dagblad i MidtVest Bredbånds leveringsområde, Dagbladet Holstebro-Struer.

TDC som skjult afsender

Midlet var et dokument sendt til avisens redaktion med titlen: ”Usikker fremtid for MidtVest Bredbånds kunder”. Det fremgik ikke, at den reelle afsender af budskabet var TDC.

Altså en fremgangsmåde, som minder om den, der er set i Falcks sværtekampagne mod BIOS, der blev ”udført i armslængde” – og i visse tilfælde i ”dobbelt armslængde”, så aktiviteterne ikke kunne føres tilbage til Falck, som det lyder i afgørelsen om sagen fra Konkurrencerådet.

Markedsføring har forsøgt at få en kommentar til fremgangsmåden fra Peter Goll, der altså på daværende tidspunkt var CEO i Geelmuyden Kiese og udtalte sig om sagen, set i lyset af Falck-skandalen.

Han henviser imidlertid til bureauet, da ”det er en sag, der hører under Geelmuyden Kiese”.

Sag er arkiveret under til skræk og advarsel

Karne Lykkebo, nuværende CEO i Geelmuyden Kiese, tager skarpt afstand fra en sådan fremgangsmåde i PR- og kommunikationsarbejdet.

– Helt principielt indskærper vi over for både medarbejdere og kunder, at modtageren af et budskab naturligvis skal være fuldstændig klar over, hvem der er afsenderen, siger hun.

Er den beskrevne fremgangsmåde en, der benyttes i bureauet i dag?

– Nej, det er det ikke. Sagen er enkeltståede og gemt i vores interne arkiv under til skræk og advarsel. Det skal ikke ske hos os igen, og det har vi indprentet alle, siger Karne Lykkebo.

Er det dit indtryk, at fremgangsmåden benyttes bredt i PR- og kommunikationsbranchen i dag?

– Nej, der er ingen generel tendens at spore. De professionelle PR- og kommunikationsbureauer agerer ud fra ganske stramme etiske og moralske standarder, der bl.a. er nedfældet i Dansk Industris etiske kodeks for branchen, siger Karne Lykkebo.

Hvad gør I, hvis en kunde beder om en sådan fremgangsmåde?

Så gør vi det meget klart, at den slags gør vi ikke og råder dem til noget andet. Ellers ville vi ikke passe vores arbejde som rådgivere, da den slags metoder ikke kan betale sig på den lange bane, slutter Karne Lykkebo, CEO i Geelmuyden Kiese.