De seneste år er der kommet øget fokus på klimakommunikation. Virksomhederne benytter sig mere af de i deres markedsføring, kunderne bliver mødt af det i reklamer, supermarkedet og bannere, og Forbrugerombudsmanden har flere sager end nogensinde, som Markedsføring i dag kan fortælle.

På den nye, grønne kampplads er også kommet et nyt sprog.

Vi har samlet fire af de meste basale ord i en mini-parlør, som du skal kende for at begå dig i den bæredygtige verden.

Greenwashing

Et populært begreb for grøn, vildledende markedsføring, der dækker over, at virksomheder pynter sig med lånte miljøpåstande for at få forbrugerne til at købe mere.

Greenhushing

I kølvandet på Greenwashing-skandalerne er ordet greenhusing opstået. I frygt for folkedomstolen og Forbrugerombudsmanden undlader virksomheder at kommunikere om deres grønne tiltag.

ESG-rapporter

Akronymet ESG står for Enviromental (klima og miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et rapporteringsværktøj, virksomheder bruger til at give et nuanceret billede af deres aktiviteter for investorer. Rapporten beskriver blandt andet virksomhedens bæredygtighedsstrategi og indsats for at gavne samfundet omkring dem.

Scope 1, 2 og 3

Når virksomheder opgører deres klimaregnskab, kigger de på scopes, der er inddelt i tre niveauer. Scope 1 er drivhusgasser, virksomheden selv udleder. Scope 2 er udslippet fra virksomhedens værdikæder, det kan være indkøb. Og scope 3 er underleverandørernes udslip.