I fem år har der verseret en sag involverende de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux.

Parterne har været anklaget for at bryde konkurrenceloven i to perioder. I første omgang da de koordinerede rabatter i skriftlige aftaler fra 2008 til 2010, og da de sidenhen fortsatte med at benytte de aftalte rabatter fra 2011 til 2015, da de skriftlige aftaler var udløbet.

Sagen har kørt siden 2018, og nu har Østre Landsret sat umiddelbart punktum: Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux overtrådte i begge perioder konkurrenceloven.

“Dommen vedrører især det konkurrenceretlige aftalebegreb. I sagen har parterne koordineret rabatter i to perioder. I den første periode forelå der skriftlige aftaler og i den efterfølgende fortsatte virksomhederne med at anvende de tidligere aftalte rabatsatser. Retten slår fast, at konkurrenceloven er overtrådt – også i den efterfølgende periode, hvor de skriftlige aftaler var udløbet,” oplyser vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde, i en pressemeddelelse.

Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux kan nu anmode om tilladelse til at få sagen prøvet i en tredje instans ved Procesbevillingsnævnet.

Kort om sagen

Den langstrakte sag tog sin start i 2018 i Konkurrencerådet, hvor det blev afgjort, at virksomhederne i begge perioder havde overtrådt konkurrenceloven.

Rådets afgørelse blev året efter stadfæstet i Konkurrenceankenævnet. Det valgte AFA JCDecaux og Clear Channel Danmark at anke til Sø- og Handelsretten, hvor man fandt, at konkurrencereglerne kun var overtrådt i den første periode, hvor der forelå skriftlige aftaler.

Den dom valgte Konkurrencerådet at anke, og det er den ankesag, der nu er faldet dom i fra Østre Landsret.

Markedsføring arbejder på at få en kommentar fra AFA JCDecaux og Clear Channel.