Ledigheden er stort set ikke faldet i salg og marketing den seneste måned.

Det er faldet i ledigheden i salg og marketing fra februar til marts måned, hvor den ifølge tal fra Business Danmark gik fra 4,58 procent til 4,56 procent. 

Det er første gang i tre måneder, at ledigheden ikke stiger.

Set i forhold til ledigheden de sidste par år på samme tidspunkt er scenariet dog ikke helt så positivt, som det umiddelbart ser ud, fortæller Michael Krag-Svendsen, der er kommunikationschef ved Business Danmark.

”De seneste to år siden coronaen er ledigheden faldet i marts og frem mod sommerferien, men i år har vi set en ledighed, der blot er stagneret,” siger han.

Michael Krag-Svendsen hæfter sig dog ved, at det er positivt, at ledigheden ikke fortsætter med at stige, og at arbejdsmarkedet ikke er så hårdt ramt som i 2020, da coronaen ramte.

”Det hænger sammen med, at Danmark tilsyneladende ikke er helt så hårdt ramt økonomisk, som vismændene først havde forudset. De er begyndt at trække lidt i land, fordi de kan se, at den danske økonomi klarer sig bedre end de frygtede,” siger kommunikationschefen.

Samtidig viser ledigheds-tal fra Business Danmark, at ledigheden ikke har været højere, end den var i februar og marts i år, siden september 2021.

“Forklaringen på det er, at vi dels kommer fra en rekordlav ledighed, og at inflationen og den fortsatte krig i Ukraine har fået den til at stige.”

Bekymring i forhold til nyuddannede

Business Danmarks ledighedstal fra marts viser desuden, at 2,87 procentpoint ud af de 4,56 procent ledige udgøres af folk i alderen 20-39.

Om baggrunden for den relativt store andel af ’unge’ blandt de arbejdsløse, forklarer Micheal Krag-Svendsen:

“Det hænger sammen med, at når du kommer ud på arbejdsmarkedet efter uddannelse  – og det gør sig mere mere gældende jo yngre du er – så står du uden ret meget praktisk erfaring. Mange kommer direkte fra skolerne og har ikke særlig meget erhvervserfaring, som de kan byde ind med. De står simpelthen svagest. Og derfor er også den gruppe, som vi er mest bekymrede for lige i øjeblikket.”

Fra første maj vil nye dagpengeregler betyde, at nyuddannede kun har ret til dagpenge i ét år i stedet for to. Det vil ramme alle de nyuddannede, der er færdige til sommer, pointerer Michael Krag-Svendsen.

Men kan det ikke have en positiv effekt på arbejdsløsheden, da nyuddannede vil kæmpe med næb og klør for at få et job inden de – worst case – ryger på dagpenge? 

“Jo, men det har jo samtidig som forudsætning, at jobbene er derude. Økonomi er en står faktor i forhold at drive folk i arbejde hurtigt, men det skal være jobs, der passer til deres kvalifikationer. For der er ikke noget, som nyuddannede hellere vil end at komme ud at bruge den uddannelse og ekspertise som de har brugt en årrække på at opøve.”

Råd: Få praktisk erfaring

Hvad kan man som kommende nyuddannet gøre for at højne sine chancer for at komme hurtigt i job? 

”Vi anbefaler stærkt, at man sideløbende, mens man tager sin uddannelse, også sørger for at få et relevant studiejob eller har en praktik. For vi ser jo stadig, at der er mange, der finder et job det sted, hvor de har været tilknyttet i et praktikforløb,” siger kommunikationschefen ved Business Danmark og tilføjer:

”Lige pludselig kan der opstå en ledig plads, fordi der er en, der skifter job, eller chefen i virksomheden kan se, at der her er en person, som man virkelig kan bygge på og ønsker at fastholde over tid. Det scenarie ser vi ofte.”