Tre ud af fire virksomheder i en ny undersøgelse lavet af bureauet Obsidian Digital bruger Google Analytics i strid med reglerne.

I alt er der 100 virksomheder med i undersøgelsen, som er lavet, efter Datatilsynet i september 2022 meldte ud, at det ville være i strid med EU-lovgivningen at bruge Google Analytics ”uden supplerende foranstaltninger”.

Det skyldes ifølge myndigheden, at data fra Google Analytics ellers bliver overført til USA, hvilket ifølge EU er ulovligt.

“Datatilsynet var i forbindelse med deres udmelding også ude at sige, at de ikke proaktivt ville håndhæve deres udmelding i form af bøder, og jeg tror, det har fjernet den brændende platform for mange virksomheder,” siger Halfdan Timm, Partner i Obsidian Digital, om tallene:

Om undersøgelserne: 

Obsidian Digital har lavet to undersøgelser af danske virksomheders brug af Google Analytics.

Undersøgelse 1 er baseret på en rundspørge i Facebook-gruppen Marketing Briefs VIP med ca. 100 respondenter.

Svarene i undersøgelsen viste:

  • At 73 procent af virksomhederne kører videre i Google Analytics uden ændringer
  • At 11 procent har lovliggjort Google Analytics
  • At 16 procent er skiftet væk fra Google Analytics

Undersøgelse 2 er baseret på 60 manuelle gennemgange af tracking-setuppet for danske virksomheder i januar og februar 2023 udbudt per nyhedsbrev og LinkedIn. Denne undersøgelse viste: 

  • At 12 ud af 60 – lig med 20 procent – af virksomheder enten havde lovliggjort Google Analytics eller var skiftet væk fra værktøjet.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ.

Kilde: Obsidian Digital

“Når man lovliggør den måde, man bruger Google Analytics, så bliver det samtidig meget mindre brugbart. Og derfor oplever vi, at mange virksomheder venter og håber, at værktøjet igen bliver lovligt – og derfor ikke ændrer sit brug af det.”

Tror ikke, der vil ske noget


Obsidian Digital har foretaget undersøgelserne, fordi de oplever, at deres kunder ofte spørger: “Hvad gør de andre?”, når talen falder på Google Analytics.

”De har villet vide, om de vil være de eneste, der i så fald efterlever reglerne, hvis de gør det. Det er jo ofte lidt en lemming-effekt på områder som dette. Man vil gerne gøre det, som alle de andre gør,” siger Halfdan Timm.

Ifølge ham holder mange virksomheder tilbage med at gøre noget på området, fordi at Datatilsynets chefkonsulent til mediet Finans.dk har sagt, at myndigheden ikke havde planer om at føre tilsyn med, om Google Analytics-reglerne blev overholdt.

”Blandt andet derfor er der mange derude, der har en opfattelse af, at der måske ikke sker noget, hvis de ikke ændrer deres brug af Google Analytics,” siger Halfdan Timm.

Kan du godt forstå, at man lurepasser lidt derude i virksomhederne med at lovliggøre sit Google Analytics? 

”Jeg kan i hvert fald godt forstå, at man ikke fjerner Google Analytics fra sin tech-stack uden videre. Jeg tror, det bliver lovligt igen.”

Lovlighed afhænger af ny aftale

Grunden til, at Google Analytics’ har status som et ulovligt værktøj i Danmark, er ophævelsen af den seneste Privacy Shield-aftale mellem EU og USA. Uden en sådan aftale er det ikke lovligt at overføre såkaldt PII – Personally Identifiable Information – mellem EU og USA. 

3 alternativer til Google Analytics

Halfdan Timm og Obsidian Digital anbefaler tre alternativer til Google Analytics. Alle værktøjer er ejet af europæiske virksomheder, hvilket betyder, at de lovligt gerne må indsamle den samme data, som Google Analytics gør ulovligt.

De tre alternativer – som er i tre forskellige prisklasser – er:

  1. PiWik Pro
  2. Matomo
  3. Plausible Analytics

Men ifølge Halfdan Timm er der en ny og tredje Privacy Shield-aftale under opsejling, og hvis den går igennem, vil man kunne bruge Google Analytics lovligt igen i Danmark. 

”USA har for få måneder faktisk accepteret den (en nye aftale, red.), men EU har nogle forbehold, som gør, at den ikke endnu ikke er gået igennem,” siger Halfdan Timm, der længe forventede, at en ny Privacy Shield-aftale ville gå igennem i 2023.

Men den forventning har han måttet justere. 

”Når den er færdigt, skal den også ratificeres (når at et land tiltræder en international aftale endeligt, red), så at en ny aftale går igennem i 2024 er i mine øjne best case scenario.”

I mellemtiden – hvad er så dit råd til virksomhederne i forhold til brug af Google Analytics?

”Vi vil gerne fortælle, hvad der er op og ned, men virksomheden skal lave sin egen juridiske vurdering og risikovurdering af, om de ønsker at fortsætte brugen af Google Analytics, om de vil lovliggøre det eller vælge et helt andet værktøj.”