Mediebureauernes samlede indkøb af annoncer i danske medier beløb sig til 2,5 milliarder kroner i 1. halvår 2019, hvilket er fem procent mindre end i 1. halvår 2018.

Det viser de nyeste tal fra Kreativitet og Kommunikations Mediaindex, hvor reklameomsætningen opgøres efter indberetninger fra mediebureauerne.

Det nye Mediaindex viser også, at mens investeringerne i kategorierne ”Outdoor” og ”biograf” stiger, så er det ikke mindst en dalende interesse for indkøb af reklamer på TV og i de digitale kanaler, der trækker den samlede omsætning ned.

Digital nedtur fortsætter

Dermed fortsætter tendensen fra årets 1. kvartal, hvor Mediaindexet for første gang viste et fald i de digitale medieindkøb. 

Her blev det til et minus på syv procent i forhold til samme periode i 2018. I 2. kvartal 2019 er faldet i det digitale medieindkøb mindre markant, minus to procent, så det samlet bliver til et minus på fem procent i 1. halvår 2019.

Ved offentliggørelsen af tallene fra 1. kvartal blev faldet i det digitale medieindkøb blandt andet af branchekendere forklaret med, at flere og flere annoncører insourcer og dermed køber reklamer direkte hos medierne. Altså uden om mediebureauerne.

Global usikkerhed præger markedet

Tine Aurvig-Huggenberger, direktør i Kreativitet & Kommunikation, har en mere makroøkonomisk og storpolitisk forklaring på de faldende medieinvesteringer herhjemme:

– De nye tal fra Kreativitet & Kommunikations Mediaindex afspejler på sin vis tingenes globale tilstand, der påvirker markedet. Der er blandt andet en verserende handelskrig mellem USA og Kina, der endnu ikke er afsluttet, siger hun i en pressemeddelelse.

– Der er ligeledes en betydelig forvirring og usikkerhed omkring, hvordan Brexit ender, og på hvilke vilkår Storbritanniens udmeldelse af EU lander. Det, der foregår på den storpolitiske scene, bidrager til usikkerhed på det globale marked, og dermed også i Danmark, som gør annoncørerne mindre villige til at investere.

– Det er blandt andet det, vi er begyndt at se konsekvenserne af nu, og som er med til at give et samlet fald på fem procent i mediebureauernes samlede medieindkøb, siger Tine Aurvig-Huggenberger.