Efter en årrække med resultater på mellem 1,5 og 2,8 millioner kroner falder bureauet Sunrise i 2022 markant tilbage på bundlinjen.

Bureauets 2022-regnskab viser således et resultat før skat på godt 400.000 kroner mod et plus før skat på 2,7 millioner kroner året før.

Omvendt vokser Sunrise på toppen. Nettoomsætningen er steget med to millioner kroner og bruttoresultatet lander på 37 millioner kroner mod 31 millioner kroner året før.

Markedsføring har bedt CEO, Simon Hertz, om hans reaktion på regnskabet, og han har via mail svaret følgende.

Overall synes vi, at regnskabet er acceptabelt, men ikke tilfredsstillende. Det koster penge at vækste og samtidig investere i at forfine sine produktområder. Sådan har også været for Sunrise, hvor vi i 2022 bl.a. har arbejdet hårdt på at få sat de rigtige rammer for vores Activation-afdeling, hvilket vi ser en positiv effekt af nu.”

Tror på, at investeringerne betaler sig

I går over 80 procent tilbage på årets resultat. Hvad skyldes det?

”Vi hæfter os ved en vækst på knap 20% i omsætning, hvilket vi synes er tilfredsstillende og viser, at vi har et produkt, markedet efterspørger. Tilbagegangen på årets resultat skyldes bl.a. investeringer i vores nøgleprodukter, der gør, at vi i dag kan levere stærkt på indsigtsarbejde, brandstrategi og salgs- og marketingaktivering,” skriver Simon Hertz og fortsætter:

Nøgletal for Sunrise 2022

Tal i millioner kroner, sidste års tal i parentes

Nettoomsætning:                 58,6 (56,4)
Bruttoresultat:                      37,8 (31,0)
Resultat før skat:                  0,4 (2,7)
Årets resultat:                      0,4 (2,1)
Egenkapital:                         0,9 (2,6)


Gns. antal medarbejdere:     65 (55)

Kilde: cvr.dk

”Det har langtfra været let at binde de tre discipliner sammen. Og det har også været dyrt. Men vi er meget tilfredse med, hvor vi er, og vi tror på, at investeringerne i 2022 betaler sig både for os selv og vores kunder.”

Antallet af medarbejdere på Sunrise er over året 2022 vokset til gennemsnitligt 65 fra gennemsnitligt 55 i 2021. 

I har oprustet markant på medarbejdere. Hvorfor?

”Vi har bl.a. investeret i at få sat de rigtige rammer for vores Activation-afdeling, som har været helt afgørende for os. Vi tror på, at der skal være synergi mellem de mere strategiske initiativer og de løbende dag-til-dag salgs- og marketingaktiveringer for at skabe kommerciel effekt. Derfor ser vi positivt på fremtiden, da vi nu har de kerneydelser og det hold, vi ønsker og har brug for.”

I udbetaler hele årets resultat. Hvem går udbyttet til?

”Vi har hvert år udloddet resultatet for at honorere vores partnere i Sunrise”. 

Hvordan ser fremtiden ud?

”Vi er forsigtige optimister omkring 2023 – også selvom markedet er svært forudsigeligt. Heldigvis kan vi mærke at markedet efterspørger de kompetencer/produkter, vi tilbyder,” skriver Simon Hertz.