Pr. 1. september samles TV 2 Marketing og TV 2 Kommunikation under ledelse af den nuværende marketingchef Jacob Weinreich.

Hvorfor? 

– Kommunikation og marketing hænger jo rigtig godt og naturligt sammen. Vi har allerede i dag et tæt, og det jeg vil kalde voksent, samarbejde. Det gælder især omkring programkommunikation, hvor det f.eks. kan handle om at markedsføre en ny sæson af ”Kurs mod fjerne kyster”, siger Jacob Weinreich.

Samarbejdet er også tæt, når det handler om imagekampagner, der kører på den helt store klinge, såsom TV 2’s prisvindende ”Alt det vi deler”-kommunikation, men parløbet mellem kommunikation og marketing “kan blive endnu bedre”.

Hvad er ambitionen? 

– Vi skal f.eks. integrere PR endnu tydeligere i vores programmarkedsføring. I dag arbejder vi godt sammen, men ofte i to parallelle spor. Det tror jeg, vi kan styrke væsentligt. I Corporate Communications-sporet er der klare muligheder i et tæt samarbejde med TV 2 Marketings brandingteam.

Ingen ny struktur på plads

De to afdelinger sidder i dag i fysisk forlængelse af hinanden på TV 2’s-adresser i såvel Odense som København, og begge afdelinger fastholdes efter 1. september med Jacob Weinreich som fælles chef.

Hvad gør I for at rykke tættere sammen organisatorisk?

– Vi bliver endnu mere tværgående og forsøger at skabe et evigt krydsløb mellem kommunikation og marketing. Vi skal for alt i verden undgå, at en opgave havner i kommunikation eller marketing blot fordi, ”der har den altid været”, siger Jacob Weinreich.

– En af de dygtige medarbejdere fra TV 2 Kommunikation spurgte i sidste uge, hvad ambitionen var i forhold til organisering. Og til det kunne jeg kun svare, at der umiddelbart ikke er tegnet en ny struktur. 

– Men jeg vil omvendt mene, at hvis vi om 12 måneder ser ud på præcis samme måde som i dag, så̊ har vi med stor sandsynlighed sovet i timen og ikke brugt de muligheder, sammenlægningen giver os, siger Jacob Weinreich og fortsætter: 

– For at undgå at havne der, kræver det en fælles TV 2-tilgang eller -identitet som gennemsyrer al vores kommunikation, samtidig med at vi fastholder de stærke fagligheder, der er til stede i marketing og kommunikation i dag.

Weinreich: Færre panelfræsere, tak

Hvad vil du tilføre for at opnå det? 

– Vi søger hele tiden at skabe en tillidsfuld base – med eksplosionsgaranti. Når vi siger, at vi gerne vil betyde noget for danskerne, så skal alle vores produkter afspejle det.

– Derfor skal vi undgå at bruge tid på produktmæssige panelfræsere. Vi skal sørge for, at vores prioriteringer peger derhen, hvor vi gør en forskel, siger Jacob Weinreich.

Hvordan vil du som leder håndtere sammenlægningen?

– Et nøgleord er generøs ledelse, som jeg mener, der er en af årsagerne til, at vi er lykkes med at positionere TV 2 flot de sidste par år.

– Generøsiteten ligger ikke i, at vi forsøger at blive lønførende eller kaste om os med gratis frugtkurve og fridage. 

– Det går i al sin enkelthed ud på at skabe en ramme, hvor medarbejderne føler, at de kan udvikle sig. Og hvor vi går rigtig langt for at hjælpe på vej, når medarbejdere viser initiativer og har appetit på at udvikle sig selv og gøre en forskel for TV 2, siger Jacob Weinreich.

Hvor mange bliver du chef for efter sammenlægningen?

– Der sidder i dag små 20 medarbejdere i kommunikationsafdelingen og 80 i TV 2 Marketing, siger Jacob Weinreich.

Vil have tættere bureau-samarbejde

De 80 medarbejdere hos TV 2 Marketing løser en lang række forskelligartede opgaver fordelt på blandt andet en designenhed, en kreativ enhed, der ”er på størrelse med et stort, dansk reklamebureau”, og et internt mediebureau, der tager sig af alt det mediestrategiske arbejde i forbindelse med eksempelvis lanceringen af nye TV 2-programmer, nye sæsoner af populære programmer som X Factor etc.

– Den del har vi trukket ind i huset løbende over de seneste år, da det er et niche-område, der kræver specialistkompetencer, som man ikke kan forvente, mediebureauerne besidder, siger Jacob Weinreich.

Får sammenlægningen betydning for TV 2’s bureau-samarbejder?

– Det korte svar er nej. Vi lægger i dag flere delmængder af vores opgaver på marketingfronten ud af huset, men langt størstedelen af koncept- og strategiudvikling står vi selv for. Min ambition er dog, at vi bliver bedre til at invitere indenfor på flere af vores opgaver.

Hvorfor?

– Vi har en ambition om at udkomme med det bedste indenfor alle genrer. Her kan samarbejder med eksempelvis produktionsselskaber og bureauer på udvalgte projekter løfte en opgave. Det kan være på selve produktionen, men også sparring på det konceptuelle arbejde. Udgangspunktet vil dog altid være, at vi selv skaber fortællingen, da vi naturligt sidder tættest på vores brands, siger Jacob Weinreich.

Hvordan måler du, om sammenlægningen bliver en succes?

– Jeg tror, enhver leder med fornemmelse for sine medarbejdere ved, om der arbejdes med et motiveret og dedikeret hold. Og det er et stort succeskriterie for mig. Får vi ikke skabt en kultur, hvor folk udkommer i deres bedste udgaver – så er vi ikke lykkes. 

– Jeg interesserer mig mindre for, om eksempelvis en enkelt kampagne går blændende. Hvis vi ikke får videreført en ny, fælles kultur, hvor vi dygtiggør hinanden, så har vi fejlet. Så har jeg fejlet, slutter Jacob Weinreich.