KLUMME: Digitalisering er det vigtigste mange virksomheder står over for lige nu. Det står især klart nu, hvor coronakrisen har forårsaget hastige ændringer af forbrugernes adfærd mod digitale kanaler. Tilmed er det blevet tydeligt, at de digitaliserede og datadrevne virksomheder generelt set har været mere omstillingsparate og klarer sig bedre igennem krisen, end dem der har investeret meget lidt, eller slet ikke.

Derfor er det også glædeligt at se virksomheder, som Salling Group og IKEA, der fremrykker digitale investeringer, ligesom flere traditionelle virksomheder benytter krisen til at tage hul på digitalisering. Digitalisering vil hjælpe med at få mange virksomheder sikkert ud af krisen, men at flytte forretningen online er blot begyndelsen. Det lange seje træk for at bevare konkurrenceevnen vil kræve en fortsat dybere digitalisering af virksomhederne og deres kerneforretning.

Her vil nye teknologier som kunstig intelligens spille en væsentlig rolle og i februar fremlagde EU-kommissionen en hvidbog om netop regulering og øget brug af kunstig intelligens. Det var en digital politisk håndsrækning, som fik DI til at udtrykke, at “nu er presset på os som nation for at levere.” Det er ganske rigtigt, og med coronakrisens digitale acceleration er det pres på nationens virksomheder forstærket.

Efter krisetider er det velkendt, at konkurrencen skærpes, og den vil ikke kun komme fra virksomhedens hjemmevante konkurrenter. Ud af finanskrisen skabte både USA og Kina store digitale virksomheder med statuseksempler som Airbnb (platform for indkvartering i 190 lande) og Alipay (mobilbetaling med en milliard brugere), der utvivlsomt har udfordret henholdsvis hotel- og finanssektoren.

For at Danmark kan konkurrere med udlandet, fremme innovation og støtte op om FN’s verdensmål, så skal hastigheden og niveauet sættes op i den digitale omfavnelse. Det sætter krav til især bestyrelserne, hvor stadig for få prioriterer arbejdet med udnyttelse af data og kunstig intelligens på virksomhedens allerhøjeste niveau.

Hastigheden og reflektionsniveauet skal øges

Mange bestyrelser opruster i disse år ganske rigtigt med digitale kompetencer, men det går stadig for langsomt. Ifølge Spencer Stuarts seneste Nordic Board Index, så er gennemsnitsalderen for bestyrelsesmedlemmer i Danmark steget de seneste fem år.

Alder siger intet om digitale kompetencer, men det tyder på, at bestyrelserne ikke benytter sig af den nye digitale talentmasse til at styrke netop de færdigheder. “Et godt digitalt afsæt begynder i bestyrelsen. Her bør være mindst ét medlem, der kan navigere i den digitale tidsalder og se de nye digitale muligheder for vækst. Det kræver, at man ser på det at være ‘bestyrelsesparat’ på en ny måde,” som Laura Vilsbæk citerer Camilla Rygaard-Hjalsted, CEO for Digital Hub Denmark i Børsen 10. februar.

En undersøgelse af SMV-bestyrelsers arbejde med digitalisering foretaget af projektet Digital Katalysator, som består af blandt andet Aarhus BSS og DTU, viser, at 80 procent af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer mener, at “digitalisering kan være med til at skabe nye muligheder for virksomheden”.

Samtidig peges der på, at de største udfordringer i bestyrelsens strategiske arbejde med digitalisering er “manglende kendskab til ny digital teknologi” og “at det er svært at analysere, hvor digital teknologi skaber mest værdi.”

En bestyrelse skal ikke vide alt, men der er brug for sparring i øjenhøjde mellem bestyrelse og ledelse omkring nye teknologier så hastigheden og refleksionsniveauet øges.

Det lange seje træk

Det kræver dybe digitale ambitioner at bevare danske job hos veletableredere virksomheder og sikre fremtidens jobskabelse i udviklingen af SMV’er. Her spiller bestyrelsen i sit samarbejde med ledelsen en afgørende rolle.

Hvis der mangler digitale kompetencer i virksomhedens bestyrelse, så er tiden inde til opkvalificering eller tilføjelse af nye “digitale” medlemmer.

Så er bestyrelsen bedre rustet til det lange seje træk med dybere digitalisering, som venter forude. Nye teknologier skal sættes i spil for at fremme virksomhedernes innovation og dermed undgå at forretningsgrundlaget eroderes af nye digitale mastodonter fra USA eller Kina.

Meget er usikkert i disse tider, men én ting er dog sikkert: Digitalisering er bestyrelsens forankring i fremtiden.

AF ANDERS RAHR, BESTYRELSESFORMAND, KVANTUM COPENHAGEN OG FHV. SENIOR VICE PRESIDENT, IC GROUP A/S, OG MARTIN JAGD GRAESER, CEO, KVANTUM COPENHAGEN