Watch Medier, der er ejet af JP/Politikens Hus, har købt Kommunikationsforum. Prisen er ikke offentlig, så jeg kan ikke vurdere, om det er en fair pris. Men jeg ser mange gode kommercielle potentialer i købet – det kan blive et godt match. Her er de vigtigste årsager:

Skal Kforum være abonnementsmedie (igen)?

Først og fremmest er det værd at bemærke, at Kforum ikke har bygget sin succes som traditionelt BtB-abonnementsmedie. Derfor er det ikke skåret efter samme læst som Watch Mediers øvrige titler.

Her er der ingen tvivl om, at Watch-gruppen besidder en solid erfaring, såvel redaktionelt som kommercielt, og derfor har købt en potentiel guldmine, hvis de altså kan overføre deres viden og erfaring og forløse potentialet i et Kforum for abonnenter.

Det kræver måske et opgør med en af Kforums styrker, der ligger i at have en række holdningsstærke skribenter i spalterne. Det må tiden vise.

Er der en komplementær synergi ?

Kforum har haft succes med en del inbound-salg af stillingsopslag.

Det er oplagt at forestille sig, at man vil forsøge at krydssælge disse stillingsopslag til også at blive eksponeret på andre af Watch Mediers mange nicher. Her virker særlig Mediawatch som en oplagt mulighed, mens krydssalg også kan gå den anden vej.

Kan JP/Pol-koncernen lære noget?

Kforum har vist vejen ved at køre en kontinuerlig “live” forretning rundt om mediet – med kurser, konferencer og netværk som en væsentlig og troværdig indtægtskilde bygget op helt tilbage fra 1999.

Det er en kommercielt farbar vej særligt for nichemedier, der grundet deres smalle målgruppe har behov for flere indtægtskilder for at blive rentable. Her går faglige arrangementer godt i tråd med publicisme, særligt når man henvender sig til professionelle læsere.

Her har jeg indtryk af, at JP/Pol-koncernen kæmper med at finde formlen for selv at udvikle disse forretningsben. I dag må de i højere grad operere i syndikater med eksterne konference- og netværksudbydere, når de skal have succes med live-tiltag. Modsat eksempelvis Altinget, der før corona oplevede stor vækst i deres netværksforretning.

Derfor kan der i opkøbet være gemt en stor pulje live-kompetencer, som potentielt er mange penge værd, hvis de rulles ud over resten af Watch-porteføljen samt de koncernbeslægtede Monitor-medier, som Klimamonitor og Kulturmonitor.

Hvis Kforum-ejerne har spillet deres kort rigtigt (og JP/Pol-koncernen køber ind på, at de selv kan lære noget) har Jesper Højberg Christensen og Timme Bisgaard Munk, taget sig godt betalt for netop den knowhow.

Timme Bisgaard Munk har som redaktør på Kforum haft en mere offentlig profil med stærke holdninger og egen klumme hos eksempelvis Berlingske, end Watch-nichernes øvrige redaktører har tradition for.

Det har karakter af en thought leadership-strategi, som jeg tror har haft en stærk positiv effekt på mediets evne til at samle branchen omkring sig.

Det kan være svært at kopiere for andre redaktører.

Kan driften optimeres?

Om end at Kforum drives med mange gratis eller billige freelanceartikler, så må det forhold, at de nu kommer under en publicistisk ejer med adgang til mediestøtte, være noget der afspejler sig på bundlinjen, når driften af Kforum skal gøres op fremover.

Ligeledes ligger der en række personaleomkostninger til salg og administration, som man over tid må forvente skal drives inhouse i koncernen. Det kan også give positiv effekt på den samlede bundlinje.

Flere taktiske fordele

Med opkøbet af Kforum konsolideres det hastigt voksende nichemedie-marked yderligere, og endnu en titel drives nu fra Rådhuspladsen.

Det tjener i egen ret rig mulighed for at blive en fin forretning. Det er dog mere interessant, at JP/Pol med opkøbet også tager en brik af pladen, hvis konkurrerende koncerner skulle gøre sig tanker om at komme ind på nichemedie-markedet.

Spørgsmålet er, om Berlingske, Jysk Fynske Medier, Aller, Bonnier eller endda norske Schibsted (hvis de ville lave et modtræk til Watch og Altingets indtog i Norge) kunne have haft interesse i at opkøbe Kforum? Har de sovet i timen og ladet konkurrenten løbe med en lovende titel?

Ikke umiddelbart. Jeg tror ikke, nogen af dem ville have lige så mange skaleringsfordele ved et køb som Watch Medier og JP/Pol. Men det er i hvert fald ikke blevet nemmere for de andre koncerner at få fodfæste.

En anden potentiel køber var fagforeningen Kommunikation & Sprog eller andre spillere, som kunne bruge et medie som platform. Hvis Kommunikation & Sprog havde købt Kforum, ville de træde ind i rækken af organisationer, som i stadig højere grad vælger at drive medier.

Godt match på ulige markedsvilkår

Men med købet er det igen værd at reflektere over, om der samlet set er tale om en sund udvikling for pluralismen i det danske mediemarked?

Vil vi have et mediemarked med få store ejere, der får mediestøtte og kan opkøbe de små spillere som Kforum, der i reglen må klare sig uden mediestøtte? Det er ikke, fordi Kforum ikke har forsøgt. Flere gange har de søgt mediestøtte og fået afslag, og Timme Bisgaard Munk har flere gange offentligt beklaget sig over det.

Nu får han så indirekte adgang til støtten igennem Watch Medierne. Koncernen får støtte til sine nichetitler, fordi myndighederne har accepteret at betragte Watch-porteføljen under ét og ikke hvert medie for sig.

Watch Medier, der netop har leveret det bedste driftsresultat i koncernens historie, får i dag otte mio. DKK om året. Det er oplagt at forvente, at man også vil søge mediestøtte til Kforum.

Jeg synes, at Kforums succesfulde færd tjener som god inspiration for de mange selvstændige nichemedier, der er opstået de seneste år. De fortjener at få de bedst mulige rammevilkår, så vi kan få endnu flere originale medier og forretningsmodeller på markedet.

Jesper Skeel er direktør hos Willmore, hvor han rådgiver medier om forretningsudvikling og strategi.