Du kender det godt. Det har været en lang tur op igennem Europa. Bilen har fået fuld fart på den tyske Autobahn, og færgen nærmer sig. Turen er kendt, fartgrænsen kendt.

Alligevel føles den sidste strækning virkelig lang og bilen langsom. Fartblindhed! Jeg er sikker på, at de fleste, der har kørt bil, har prøvet den fornemmelse, men har du overvejet, at de også sker i dit arbejdsliv?

Erfaring er godt, men nogle gange er manglende viden bedre.

Der er fart på i hverdagen. Forandringer sker hurtigt og der skal tages beslutninger konstant. Eller skal der nu også det.

Hvis man skal tro nogle af konklusionerne fra bogen ”The Halo Effect”, så er det ikke nødvendigvis forandringer, men derimod mængden af information og nyheder, der påvirker os til at tro, at der sker forandringer hele tiden. Det betyder, at vi har fuld fart på, men bliver fartblinde. Derover der stilles høje krav til marketing om at skabe vækst på korte bane, hvorfor CMO’erne presses til kortsigtede forandringsbeslutninger.

Når de mange beslutninger skal tages i en fart, risikerer vi netop kun at benytte os af tidligere erfaring og de indtryk og den ”viden”, der tilkommer os fra alle sider.

Det kan i mange tilfælde være ganske godt, men hvis vi er fartblinde, bliver vi ikke opmærksomme på, at vi trækker en bias med ind i vores beslutninger. Dertil benytter vi os af nogle af de generaliseringer/myter, vi ser fra overfloden af analyser indenfor vores område.

Det kan være gode råd til fordeling af budget, eller hvad den rigtige teknologi er. Beslutninger bliver så taget ud fra ”mavefornemmelse” eller det Morten Munster refererer til som system 1 – noget, der ikke med til at skabe langsigtede løsninger.

At skabe mere grundlæggende forandringer handler om at finde ud af, hvad vi ikke ved, eller hvad der egentlig kommer til at forhindre os i at opnå det, vi gerne vil.

Det er netop her vi tager et spadestik dybere og ikke læner os op ad ”osse mig”-løsninger. Det er naturligvis ikke nemt, når beslutningerne skal tages i går.

Det kan lyde skørt at skulle sætte farten ned, når kravene til marketing er høje. Jeg vil dog påstå, at det altid har været sådan, og at man sagtens kan skynde sig langsomt. Det er netop den gennemtænkte, skarpe marketingstrategi, der sætter retningen og prioriterer de rette udviklingsprojekter, der er med til at sikre fremtidig vækst.

Marketing skal i dag være design-tænkende, data-drevne og agile afdelinger. Den agile tanke kan flytte fokus lidt for meget på den korte bane.

Dermed glemmes de mere langsigtede tanker, som netop den agile organisation skal være med til at eksekvere. Og det er balancen, der er vigtig for at skabe grundlæggende forandringer og vækst.

Der er naturligvis et trade-off mellem kort/lang sigt, hurtig/langsomt, og der kan altid sættes spørgsmålstegn ved, hvad konsekvensen er på bundlinen.

Jeg vælger dog bare at kigge på de virksomheder, der bruges som eksempler på at skabe langvarige grundlæggende forandringer. Det er ofte også dem, vi ser år efter år ved eksempelvis Danish Digital Awards.

Så lad os få sat farten lidt ned, træk vejret og tænk. Få stillet de rigtige spørgsmål, så vi bruger de data, der giver mening, og får skabt et holdbart fundament for fremtidens vækst.

Karsten Stokking er Marketing Strategy Consultant hos Fluido.