Traditionen tro stiger ledighedsprocenten marginalt i januar, men overordnet ligger den på niveau med samme måned sidste år.

Det viser nye tal fra Business Danmark.

I januar lå ledighedsprocenten på 4,28 procent, mens den lå på 3,62 procent i december. Sammenlignet med året forinden var tallene henholdsvis 4,06 procent og 3,80 procent.

Stigningen skal findes blandt de nyuddannede, der entrerer arbejdsmarkedet, og virksomhederne, der gør sig klar til en eventuel recession i år. Det forklarer Michael Krag-Svendsen, kommunikationschef hos Business Danmark.

“Tallene tyder på, at nu begynder jobmarkedet at slå sprækker, som der længe har været snak om. Vi ser sæsonledighed i forhold til nyuddannede, der kommer ud i en svær tid, og så ser vi begyndende virksomhedstilpasninger, hvor de ruster sig til en mindre recession år,” siger Michael Krag-Svendsen.

Derfor ses den største ledighed også blandt de 20-29-årige, som udgør mere end hver tredje ledig, mens hver fjerde ledig er mellem 30-39 år.

“De har haft den korteste tilknytning til arbejdsmarkedet, og hænger dårligere ved, når der kommer tilpasninger,” siger Michael Krag-Svendsen.

Han forventer, at ledigheden kommer til at stige i 2023, og det bliver sværere at komme i job.

“Det bliver lidt værre endnu, før det forventes at blive bedre næste år,” siger han.