”Vage miljøpåstande, der ikke kan underbygges” og ”miljøpåstande om hele produktet, når det reelt kun vedrører et bestemt aspekt af produktet.”

Den slags påstande, populært kaldet ‘greenwashing’, skal ifølge et nyt forslag fra Europa-Kommissionen, forbydes på europæisk plan.

Forslaget er en del af EU-Kommissionens omfattende European Green Deal-pakke, som også tager fat i emner som tekstilaffald i modebranchen, og som har til formål at fremme cirkulær økonomi.

Det nye forslag rummer ændringer til to EU-direktiver: Forbrugerrettighedsdirektivet og Direktiv om virksomheders urimelige handelspraksis, og de europæiske politikere ønsker blandt andet at forbyde følgende:

– Vage miljøpåstande, der ikke kan underbygges 

– Miljøpåstande om hele produktet, når det reelt kun vedrører et bestemt aspekt af produktet

– Visning af et frivilligt bæredygtighedsmærke, som ikke var baseret på en tredjepartsverifikation eller etableret af offentlige myndigheder.

Samtidig strammer det nye forslag de krav, der stilles til virksomhedernes informationer til forbrugerne.

For eksempel skal forbrugerne ”før købet og på en klar og forståelig måde” oplyses om eventuel indbygget forældelse i et produkt.

Og om, hvorvidt et produkt har begrænset funktionalitet, hvis der benyttes reservedele eller tilbehør, der ikke er leveret af den originale producent.

Kommissionens forslag skal nu drøftes af Europa-Parlamentet og Ministerrådet, inden de bliver vedtaget i medlemslandenes nationale lovgivning.