En årelang strid om karteldannelse på outdoor-markedet så ud til at have nået sin afgørelse, da Østre Landsret afsagde dom i sagen mellem Clear Channel Denmark og AFA JCDecaux på den ene side og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på den anden.

Men nu lyder det fra de to bureauer, at de overvejer at skrive endnu et kapitel til sagen.

“Vi er stærkt uenige i afgørelsen og mener ikke, at der var en samordnet praksis. Vi overvejer nu de kommende dage vores muligheder sammen med vores rådgivere,” skriver Anders Fajstrup Axelsen, adm. direktør i AFA JCDecaux, i en mail til mediet Markedsføring.

Nogenlunde enslydende er mailsvaret fra Clear Channels Head of Communications i Skandinavien, Anna Wiksten:

“Clear Channel Denmark er uenige i dommen, og vi vil gennemgå resultaterne for at identificere, om der er grundlag for yderligere handling fra vores side.”

Kort om sagen:

Den langstrakte sag tog sin start i 2018 i Konkurrencerådet, hvor det blev afgjort, at virksomhederne i begge perioder havde overtrådt konkurrenceloven.

Rådets afgørelse blev året efter stadfæstet i Konkurrenceankenævnet. Det valgte AFA JCDecaux og Clear Channel Denmark at anke til Sø- og Handelsretten, hvor man fandt, at konkurrencereglerne kun var overtrådt i den første periode, hvor der forelå skriftlige aftaler.

Den dom valgte Konkurrencerådet at anke, og det er den ankesag, der nu er faldet dom i fra Østre Landsret, og som outdoor-bureauerne skal tage stilling til.

Fordi sagen har været behandlet hos først Sø- og Handelsretten og siden Østre Landsret, skal de to bureauer søge om tilladelse hos Procesbevillingsnævnet for at få behandlet deres sag ved Højesteret.

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er man tilfredse med afgørelsen i Østre Landsret.

“Vi er tilfredse med, at Østre Landsret har vurderet, at der var en ulovlig koordinering både skriftligt og i form af en samordnet praksis i den efterfølgende periode. Det er to store konkurrenter, der har koordineret priser i form af faste rabatter. Og priskoordinering kan være skadeligt for konkurrencen og kunderne, for eksempel annoncørerne,” siger Gunvor Harbo Valerius, der er Retssikkerhedschef hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Lover forandring

Kimen til hele striden skal findes tilbage i to særskilte perioder, hvor Clear Channel og AFA JCDecaux har været anklaget for at bryde konkurrenceloven.

I første omgang da de koordinerede rabatter i skriftlige aftaler i en periode fra 2008 til 2010. Det er de kendt skyldige for i både Sø- og Handelsretten og Østre Landsret.

Og så er de blevet kendt skyldige i Østre Landsret for fortsatte at benytte de aftalte rabatter i perioden 2011 til 2015, da de skriftlige aftaler var udløbet. Noget parterne ellers blev frikendt for i Sø- og Handelsretten, da sagen først kørte der.

Markedsføring har forsøgt at sætte et telefoninterview op med både Clear Channel og AFA JCDecaux. De har dog valgt at svare på skrift. Begge har svaret på, hvad de har gjort for at ændre praksis, siden sagerne fandt sted.

“Vi følger de højeste standarder for transparens og ordentlighed i vores forretningsførelse,” svarer Anders Fajstrup Axelsen i sin mail, mens Clear Channels Anna Wiksten skriver:

“Vi vil gerne understrege, at påstandene om vores forretningspraksis fandt sted for mere end et årti siden under et helt andet ledelsesteam, og at vi er helt sikre på, at Clear Channel Denmark i dag følger de højest mulige standarder for en fair og ansvarlig forretningspraksis.”