”Jeg har, hvad jeg vil kalde afdæmpet positive forventninger.”

Sådan lød forudsigelsen fra Martin Michael Hansen, co-CEO og seniorpartner på reklamebureauet Yellow Umwelt, da Markedsføring sidste år talt med ham om virksomhedens 2021-resultat.

Nu viser bureauets dugfriske årsregnskab, at forventningerne ikke bare holdt stik, men mere til.

Driftsresultatet før afskrivning på driftsaktiver og goodwill-nedskrivninger (EBITDA) lander på 4,1 millioner kroner mod 0,9 millioner kroner året før.

Årets resultat rammer lige knap to millioner kroner mod et minus på 2,6 millioner i 2021 og et minus på 4,0 millioner i 2020.

" Det er hårdt at vende en virksomhed, og ikke alle dage er lige sjove.
Martin Michael Hansen, co-CEO og seniorpartner, Yellow Umwelt

”Yellow Umwelt havde et fint 2022. Tallene er stabile og overskudsgraden høj og dermed tilfredsstillende,” skriver Martin Michael Hansen på en mail til Markedsføring og uddyber:

“Vi har leveret på de tal vi satte os for at nå. Vi lovede mellem 2,5 og 3 millioner i EBITDA, men leverede over 4, og vi er tilfredse med en EBITDA-margin på over 15 procent. Det er hårdt at vende en virksomhed, og ikke alle dage er lige sjove, men takket være alle medarbejdernes vedholdenhed og store indsats er det lykkedes.”

”Det er her, vi gerne vil være”

Undervejs i 2022 stiftede Yellow Umwelt sammen med investorer et særskilt selskab, Xtools Aps.

”Det er et SaaS produkt, et Sales Tool, vi har udviklet, og som vi ser en lovende fremtid i. Allerede nu er der kommet flere kunder på end forventet,” skriver Martin Michael Hansen.

Han glæder sig også over, at året bød på flere awards til hylderne.

“Vi ligger højt i de internationale rankings over landets bedste digitale bureauer, fordi vi har vundet både ved Webby, Lovie, Awwwards, The FWA og CSS Design Awards,” skriver han.

Nøgletal – Yellow Umwelt 2022

Tal i millioner kroner. Tal for 2021 i parentes

Bruttofortjenste:                  16,8 (17,2)
Drift (EBITDA):                     4,1 (0,9)
Årets resultat:                       1,9 (-2,6)

Kilde: Yellow Umwelt

Bureauet har ganske store brands på kundelisten, herunder Carlsberg, DSB, Rockwool og Velux.

”Så på den måde rammer vi det, vi helst vil – at skabe strategisk kommunikation med en digital kerne for nogle af de største brands og C25 virksomheder i Danmark. Det er her vi gerne vil være, og det vi vil fortsætte med – og vi har brugt mange år på at kunne nå hertil.”

”Alt kan ske”

I forhold til 2023 kalder Martin Michael Hansen fortsat markedet for “vanskeligt”.

”Vi oplever svingende aktivitetsniveauer på kunderne. Det er lykkedes os at tiltrække en række nye kunder, men sammenholdt med en tilbageholdenhed hos enkelte kunder skaber det en manglende udvikling af bruttoavancen,” skriver han og tilføjer:

“2023 tegner nogenlunde fornuftigt, men de sidste år har vist os, at alle i vores branche bør være ydmyge over for den økonomiske udvikling, der generelt præger markederne nu.”

I Q1 har Yellow Umwelt vundet “tre nye interessante kunder af en vis beskaffenhed”, som der dog ikke kan sættes navn på endnu.

”Det tegner godt, men alt kan ske og derfor er risikospredning, fleksibilitet og tilbageholdenhed nok også ord, der kommer til at gøre sig gældende for Yellow Umwelt i året, der kommer,” lyder det fra Martin Michael Hansen.