Nyt regnskab fra bureauet Yellow Umwelt, der er resultatet af en fusion mellem Yellow og Umwelt i maj 2020, viser et driftsresultat på 0,9 millioner kroner.

Bruttofortjenesten udgør 17,3 millioner og ligger dermed på niveau med 2020, såfremt man kigger på de konsoliderede tal fra de to bureauer for sig – altså det tidligere Yellow Advertising og det tidligere Umwelt.

Det konsoliderede driftsresultat lå i 2020 meget lavere: Minus 3,7 millioner kroner.

Så set med de briller er driftsresultatet (EBITDA) for 2021 forbedret med omkring 4,6 millioner kroner.

Gevinsten hentes dog stort set alene i kraft af lavere personaleomkostninger, da bureauet er blevet syv mand færre i perioden.

Co-CEO og Senior Partner, Martin Michael Hansen, er på Markedsførings spørgsmål da heller ikke i tvivl om, hvilke ord han bedst synes karakteriserer året:

”Svært og usikkert.”

Store Carlsberg-kampagner

Yellow Umwelt blev til som en fusion mellem det tidligere Yellow Advertising og det tidligere Umwelt i maj 2020.

Dengang var Umwelt delvist ejet af Bording Group, som blev købt ud – det samme gjorde Umwelt-stifter, kreativ chef og partner, Steen Søndergaard.

De fusionerede bureauer er kendt for at have ikke mindst Carlsberg, men også brands som TDC og Rockwool på kundelisten. 

" Store som små kunder har mærket usikkerheden under corona i forhold til at sætte nye ting i gang, og det har ikke kunnet undgå at påvirke os.
Martin Michael Hansen, co-CEO, Yellow Umwelt

Yellow Umwelt markerede sig for eksempel så sent som for få måneder siden med en stor Carlsberg-kampagne da bryggeriet inviterede danskerne med til at skrive årets VM-sang.

Ligeledes var det Yellow Umwelt, der stod bag, da danskerne sidste forår blev opfordret til at gribe strikkepindene og fremstille et gigantisk EM-halstørklæde. 

Også Velux og Movia har bureauet eksekveret for i 2021.

”Har været lidt hårdt”

Men det rokker alt sammen ikke ved, at både 2020 og 2021 ifølge Martin Michael Hansen har været præget af betydelig usikkerhed.

”Jeg synes begge år har været én lang køre af usikkerhed. Grundlæggende har vi selvfølgelig haft aktiviteter på bureauet, men mange kunder har simpelthen ikke kunnet give klare meldinger,” siger han og uddyber:

”Store som små kunder har mærket usikkerheden under corona i forhold til at sætte nye ting i gang, og det har ikke kunnet undgå at påvirke os.”

Martin Michael Hansen understreger, at det ”ikke skal lyde som en klagesang”.

”Selvfølgelig ikke, for det er jo fuldt forståeligt og helt fair, at alle virksomheder har haft behov for at mærke efter og måske holde lidt igen. Men den der følelse af ’kommer det der projekt eller den der kampagne, eller kommer det ikke’. Det har faktisk været lidt hårdt, synes jeg.”

Nøgletal for Yellow Umwelt 2021

Tal i millioner kroner
Konsoliderede tal for 2020 i parentes

Bruttofortjeneste: 17,3 (17,1)
Personaleomkostninger: 16,4 (20,8)
Driftsresultat (EBITDA): +0,9 (-3,7)
Årets resultat: -2,6 (-4,0)

Kildr: cvr.dk og Yellow Umwelt

I har også negativ egenkapital, og der står i jeres ledelsesberetning at, ”I tilfælde af uforudsete økonomiske udsving, er ledelsen parat til at stille de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed.”

Hvad tænker du om det?

”Det er ikke dramatisk. Egenkapitalen falder, når man har haft underskud, og hvis du nærlæser regnskabet, vil du se, at der heller ikke er revisoranmærkninger. Det betyder bare, at hvis det skulle være nødvendigt at levere ekstra likviditet i en periode, så gør ejerne det. Men det forventer vi ikke.” 

Har ”afdæmpet positive forventninger”

I er gået fra gennemsnitligt 34 fuldmedarbejdere i 2020 til gennemsnitligt 27 i 2021. Er det fyringer eller ikke-genbesatte stillinger efter opsigelser?

”Begge dele. Vi har ikke afskediget i 2021, men der har været tale om et par opsigelser, hvor vi ikke har genbesat. I 2020 måtte vi afskedige fire-fem medarbejdere,” siger Martin Michael Hansen.

Men som han tilføjer, så var det stadig ”nødvendigt at fastholde en fornuftig bemanding.” 

”Vi valgte derfor at bruge en del ressourcer på at gå efter nye kunder. Og det lykkedes ganske godt for os i 2021, hvor vi vandt projekter for blandt andre TrygFonden, Pågen og By Lassen.”

Og hvordan ser 2022 ud?

”Vores første halvår er lidt bedre end første halvår 2021. Vi har aktivitet på alle kunder, og vi har vundet fire-fem nye kunder indtil videre. Jeg kan ikke sætte navne på endnu, men det er inden for både industri og consumer,” siger Martin Michael Hansen og tilføjer:

”Så jeg har, hvad jeg vil kalde afdæmpet positive forventninger.”