Nonprofitten iLoveGlobalGoals, der skal bekæmpe greenwashing, har fået støtte fra klimafonden KR-fonden. Det fortæller Lotte Hansen, en af initiativtagerne og partner i bureauet Hansen & Ersbøll Agenda, til mediet Markedsføring.

Greenwashing risikerer nemlig at blive den vestlige verdens største blokering for at gennemføre den nødvendige grønne omstilling, siger hun videre. ILoveGlobalGoals skal blandt andet afholde to konferencer om greenwashing, målrettet forbrugere, beslutningstagere, virksomheder og kommunikations- og markedsføringsbranchen.

Konferencerne bliver afholdt i samarbejde med K1 Kommunikationsforening og Forbrugerrådet Tænk. Sammen vil de tre organisationer efterfølgende udvikle et diskussionsoplæg med anbefalinger.

“Vi vil lave et deep dive på det ansvar, kommunikations- og markedsføringsafdelingerne sidder med i forhold til bæredygtig udvikling. Det skal hjælpe til at skabe et overblik over, hvad problemet er, og samtidig give konkrete værktøjer til afdelingerne, så de kan arbejde med det,” siger Lotte Hansen.

Masseforfører folket

Over flere omgange har Folketinget vedtaget og revideret den danske klimalov, der skal sikre, at Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres med 50-54 procent og 70 procent i henholdsvis 2025 og 2030 i forhold til 1990-niveauet.

I deres seneste statusrapport skrev det uafhængige ekspertorgan Klimarådet, at regeringen ikke så ud til at kunne nå målene med den nuværende politik.

Og ifølge Lotte Hansen vil de to konferencer og efterfølgende diskussionoplæg tydeliggøre, hvordan kommunikations- og markedsføringsbranchen kan bidrage til de danske klimamål. Hun mener, at brancherne er “blevet nyttige idioter for greenwashingens allestedsnærværende misinformation.”

“Lige nu er kommunikationsfolk og markedsføringsafdelinger i gang med at masseforføre samtlige danske forbrugere. Der bliver givet et indtryk af, at der løftes i en bedre retning, men i virkeligheden får virksomhederne det bare til at gå lidt langsommere i den dårlige retning,” siger Lotte Hansen og tilføjer:

“Det er ikke et spørgsmål om, at man ikke kan lave markedsføring. Markedsføring sidder faktisk med nøglen til, hvordan vi kan leve bedre. Den bliver bare brugt forkert.”

I arbejder med det her område til daglig. Har I allerede nu nogle råd til at kommunikere om bæredygtige tiltag, så det understøtter de danske klimamål?

“Vi vil vente med de konkrete råd, så vi får udarbejdet dem i fællesskab. Men det er en god idé, at snakke med virksomhedens bæredygtighedsafdeling og finde ud af, hvor meget et nyt tiltag rykker på virksomhedens samlede aftryk, og derfra afgøre hvor stor en annonce, man sender ud.”

Den moralske forpligtelse

Lotte Hansen understreger, at hun ikke tror, at kommunikations- og markedsføringsafdelingerne vildleder forbrugerne med vilje. De mangler bare viden om et utroligt kompliceret emne.

“Jeg har en stor forståelse for branchen, men de har måske ikke evnen til at kommunikere på det her område. Indtil nu har man simpelthen ikke været offensiv nok på den her dagsorden, og det er på tide, at vi tager hånd om det store ansvar, branchen har,” siger Lotte Hansen.

Hun uddyber, at modsat andre brancher, har kommunikation og markedsføring ikke taget et alvorligt kig på deres ansvar for, at man nationalt og internationalt kommer i mål med blandt andet klimamålene.

“Som branche har man ikke kigget på den moralske forpligtelse, man har. Og det, tror jeg, er fordi, vi aldrig er blevet holdt til ansvar. Der er lidt spøg og skæmt over os, selvom vi flytter millioner af indkøbskroner,” siger hun.

Hvad kommer der konkret ud af det her projekt?

“De diskussionsoplæg, vi laver, gør vi så konkrete som muligt, så dem der sidder på branche og politisk niveau kan bruge det,” siger Lotte Hansen og tilføjer:

“Det handler ikke kun om regulering. Det handler om vilje. Reklame- og kommunikationsfolk vil gerne påvirke i en god retning, de ved bare ikke, hvordan de skal gøre det. Jeg håber, at det her projekt skaber gode branchediskussioner om det dybere ansvar, man skal tage.”

Der er endnu ikke fastsat en endelig dato for konferencerne, men de vil blive afholdt i løbet af 2023.