Flere virksomheder har svært ved at kommunikere om deres grønne tiltag. Nogle holder sig helt fra det, mens andre gør det med stor påpasselighed.

Derfor har mediet Markedsføring samlet og fortolket Forbrugerombudsmandens kvikguide til grøn markedsføring her, så du får dit budskab ud på en god måde.

1: Få styr på data og kommunikation

Det helt åbenlyst vigtigste råd er, at jeres påstande skal være korrekte. Og det skal ikke bare være en mavefornemmelse: påstanden skal underbygges af data og dokumentation. Indsaml data og kommunikér ud fra det. 

2: Brug uvildige vuderinger

Når I dokumenterer jeres klimapåstand, er det vigtigt, at det ikke kun er jer selv, der har sagt god for den. Sørg for at dokumentationen er uvildig og fra en anerkendt kilde. Hvis der er betydelig uenighed blandt eksperter, skal I oplyse om det i markedsføringen. Eller undlade udsagnene.

3: Vær klar i spyttet

Sørg for at jeres markedsføring ikke giver anledning til spørgsmål. Vær i stedet tydelig og formuler jer klart i kommunikationen, så I giver svar og skaber klarhed. 

4: Undgå generaliteter

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at virksomheder holder sig fra generelle udsagn uden en forklaring. Det kan eksempelvis være ord som: miljøvenlig, miljørigtig, klimarejse, klimavenlig. Og kravene til dokumentation for udsagnene er strenge, for produktet skal beviseligt være best in class, og dokumentationen bygge på en livscyklusanalyse, der kortlægger miljøbelastning fra vugge til grav. 

5: Konkretiser, præciser og forklar

Konkrete udsagn er nemmere at dokumentere. Derfor kan det være klogt at være konkret og præcis i sin markedsføring. Vil I alligevel benytte jer af generaliteter, kan I vælge at underbygge udsagnet med en forklaring om den konkrete fordel. 

6: Gå uden om ordet bæredygtig

Bæredygtig er et af de sværeste begreber at benytte i markedsføring uden at vildlede. Det indbefatter nemlig, at du kan bevise, at produktet opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

7: Husk helheden

Det er ikke kun jeres ordvalg, I skal være opmærksomme på. Helhedsindtrykket kan nemlig også være vildledende, og der spiller blandt andet billeder, tegninger og farvevalg ind.