Efter et minus på driften i de to seneste regnskabsår på over 10 millioner kroner er Aller-koncernens content-bureau, OTW, nu i gang med en række tiltag, der skal sikre bureauet sorte tal på bunden igen.

Blandt andet har man opsagt sit lejemål i det aarhusianske. Og samtidig forhandler man et antal fratrædelsesaftaler på tværs af bureauet. OTW ønsker ikke at oplyse, hvor mange fratrædelser, der forhandles om.

Det bekræfter Jeppe Veddinge, der pr. 1 oktober tiltræder stillingen som CEO for bureauet, over for Markedsføring.

Kilder siger, at I lukker Aarhus-kontoret. Kan du bekræfte det?

”Nej, det kan jeg ikke. Det er korrekt, at vi har opsagt vores lejemål i Aarhus, men vi vil stadig have kollegaer, der bor og arbejder i Aarhus. Bare ikke på et kontor,” siger Jeppe Veddinge, der tilføjer, at man mener, at ”tiden er løbet fra det at have to kontorer for et bureau af vores størrelse.”

Jeppe Veddinge er ny CEO i Allers content-bureau, OTW, pr. 1. oktober 2021. Foto: PR.

Men det handler vel også om at spare penge?

”Der ligger bestemt en besparelse. Det er dyrt at drive flere kontorer,” siger den nye CEO, der dog ikke ønsker at sætte konkrete tal på den pågældende besparelse.

”Men vi kommer til cirka at halvere vores husleje,” siger han, der heller ikke præcist kan sætte dato på, hvornår fraflytningen skal ske: ”Det forhandler vi om lige nu.”

I gang med dialoger

OTW’s Aarhus-kontor beskæftiger ifølge Jeppe Vedding seks medarbejdere, mens det københavnske kontor rummer lige i underkanten af de 30.

Om Jeppe Veddinge

Jeppe Veddinge er 48 år og tiltræder pr. 1. oktober som CEO for OTW i Danmark, hvor han afløser Heine Jørgensen, der som planlagt stopper som interim CEO.

Jeppe Veddinge er hentet internt og kommer fra en stilling som Vice President og udviklingsdirektør. En stilling han tiltrådte i oktober 2019.

Tidligere har Jeppe Veddinge været Director i RadiusCPH og før det partner i Geelmuyden Kiese.

Hvad betyder det her på medarbejderfronten? Afskedigelser? Flytninger?

”Jeg kan kun sige, at vi forhandler et antal fratrædelsesaftaler på tværs af OTW,” siger Jeppe Veddinge.

Han ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange fratrædelsesaftaler, der i alt er tale om, da man ”stadig er i processen og har dialogerne.”

Men hvor mange er der lagt op til i – det må I have en forestilling om?

”Jo, men det tal vil jeg ikke give dig.”

Jeppe Veddinge understreger flere gange over for Markedsføring, at de to ting – Aarhus-lejemålet og fratrædelsesaftalerne – ikke har noget med hinanden at gøre.

”Det er to separate beslutninger og processer”, siger han.

Men når man opsiger en lejeaftale og samtidig forhandler fratrædelsesaftale med et antal medarbejdere kan det vel dårligt opfattes som andet end to sider af samme sag: Et ønske om at spare penge?

OTW i Danmark

2014: Aller Media, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, køber alle aktierne i Datagraf-koncernen, der omfatter virksomhederne Datagraf Communications og DG Media i Danmark, Norge og Sverige.

2016: Efter en række bureauopkøb, herunder svenske OTW, etablerer Aller AHEAD Group – et nordisk netværk, der skal tage kampen op mod de globale netværk inden for bl.a. content marketing. I Danmark indgår AllerCP og Datagraf Communications.

2018: Aller fusionerer Datagraf med svenske OTW. Tidligere Datagraf-direktør Anette Bach bliver direktør i det, der nu hedder OTW Danmark.

Juni 2021: Anette Bach siger op, og Heine Jørgensen konstitueres som interim CEO.

Oktober 2021: Jeppe Veddinge, hidtidig VP og udvikingsdirektør i OTW, overtager posten som CEO.

”Dét er klart.”

Minus skal konverteres til plus

Med to på hinanden følgende regnskabsår med minus på driften – for 2019/2020 endte man med et minus på 8,5 millioner kroner på driften – er der grund til at handle.

Og det lægger Jeppe Veddinge heller ikke skjul på.

”Vi har ét succeskriterie for næste regnskabsår, og det er sorte tal. ”Den slags øvelse er jo i princippet ret simpel: Vi skal nedbringe faste omkostninger og øge vores indtægter,” siger han i en pressemeddelelse om sit nye job.

Over for Markedsføring uddyber han:

Hvordan ser jeres kommende regnskab ud?

”Ikke tilfredsstillende.”

Ender I på større eller mindre minus end sidst?

”Det kan jeg ikke udtale mig om endnu”.