Der vil ikke blive lavet en langsigtet analyse af branding- og markedsføringsværdien af Tour de France-starten i Danmark.

Sådan lyder det fra det bureau og de institutter, som er blevet hyret til at lave den samlede evaluering af effekten af Tour de France-starten i Danmark. Flere borgmestre har over for Markedsføring afvist, at de vil analysere branding-effekten af løbet for dem. Dermed er det den overordnede evaluering, der skal give svaret på, hvad effekten egentlig var af løbet for Danmark og startbyerne.

Det er bureauet Geelmuyden Kiese, der står for den samlede rapport om løbet, imens dele af analysen bliver lavet af henholdsvis Epinion, Infomedia og teleselskabet 3. Branding vil fylde en del i analysen, lyder det – særligt via Infomedia, der vil undersøge, hvor meget omtale etapestarten i Danmark får i traditionelle medier og på sociale medier. Men der vil umiddelbart kun blive set på effekt på den korte bane, lyder det.

”Vi laver analysen umiddelbart efter Touren, så vi kommer ikke til at kunne sige, hvad effekten er om tre år. Men vi kan sikkert pege på både organisatoriske og sociale effekter, der er opnået de sidste to, tre eller fire år, som er knyttet til Tour de France, og som med en vis sandsynlighed vil have blivende effekt. Man aflærer sig eksempelvis ikke kompetencer, man allerede har tillært sig,” siger Morten Crone, der er Director of Sport & Culture hos Geelmuyden Kiese.

”Det er en hele vejen rundt-analyse,” tilføjer han.  

”Vi bruger både surveys, som Epinion står for, og vi bruger data fra 3insights, imens Infomedia analyserer medieomtalen af løbet. Og så laver Epinion og VisitDenmark en turismeøkonomisk analyse,” siger Morten Crone.

Branding fylder ”vigtig del”

Bag analysen står Grand Depart Copenhague, der er den organisation, som arrangører Tour-starten i Danmark.

Her fortæller Henrik Bernstein, der er ansvarlig for administration og økonomi, at eksponeringen af den danske Tour-start vil fylde en ”vigtigt del” af analysen.

”Det, vi kommer til at måle på, er, hvor stor eksponeringen bliver. Det er en stor diskussion fagligt, og meget omstridt, hvordan man måler branding. Vi kommer til at lave et estimat på, hvor stort det er i medierne. Infomedia kommer til at se på, hvor stort det er i Danmark, og så kommer vi også til at have data fra cirka 10 andre lande,” siger Henrik Bernstein.

”Det bliver ikke en akademisk afhandling, men vi kan sagtens stå fagligt på mål for analysen. Vi ser, hvad der har været af omtale generelt, og om der er enkelte ord eller andet, som slår ud på en bestemt måde,” siger han.

Hos Infomedia fortæller Maria Bach, der er Senior Adviser, at de kommer til at lave en umiddelbar analyse af den omtale, der er af de tre etaper i danske medier.

Vores analyse er en lille del af en større analyse, hvor vi bidrager med indsigt fra redaktionelle medier og sociale medier. Det er ret komplekst, for der er mange måder, man kan skrive om Tour de France på,” siger Maria Bach. 

”Vi har lavet nogle meget specifikke søgestrenge, og rent metodisk betyder det, at vi kan filtrere alt fra, der ikke handler om den danske Tour-start kombineret med Danmark eller de danske byer, feltet cykler igennem. Vi samler al data for Danmark, København, Roskilde, Nyborg, Sønderborg, Vejle og Grand Depart på etape et, to og tre,” siger hun. 

Over for Markedsføring har tre borgmestre, som lægger landevej til Touren, fortalt, at de ikke selvstændigt vil lave analyser på brandingværdien af Tour de France for deres kommuner.

 Maria Bach fortæller, at Infomedia dog kommer til at give kommunerne en vis viden om, hvad de får ud af løbet.

”Udover at byerne indgår i den samlede analyse, supplerer vi med en tillægsanalyse for enkelte start- eller målbyer, hvor vi også kigger på kommunens egne sociale medier og eksempler på, hvad der har været ekstra fokus på i omtalen af netop deres by, som de kan bruge fremadrettet,” siger Maria Bach. 

Ser også på opfattelse og turisme

Morten Crone fra Geelmeuyden Kiese fortæller desuden, at Epinion for VisitDenmark kommer til at stille en række spørgsmål til, hvad opbakningen til løbets start var hos danskerne, og hvordan løbsstarten blev oplevet for Danmarks omdømme. 

”Det kommer til art handle om befolkningens opfattelse af løbet i disse byer. Og der vil også være interview med nogle af de besøgende. Det handler blandt andet om, hvor mange penge, de har lagt, hvad de synes om oplevelse, og hvike aktiviteter, de har foretaget sig udover at se cykelløb,” siger Morten Crone. 

Derudover ser Geelmeuyden Kiese også på turismeeffekterne af løbet via et samarbejde med teleselskabet 3. 

”Vi måler med 3-Insights, hvor folk faktisk har opholdt sig, og hvor længe de har befundet sig ved ruten. Det er ikke noget med, at vi kan se, hvem det drejer sig om, men det kan give os et billede af turistaktiviteterne,” siger han. 

Hvad er svagheden ved jeres analyse? 

”Der er den samme svaghed som i alle kvalitative analyser; at de ikke er kvantitative. Man kan lave et enormt stort antal interview, men det er der ikke tid eller råd til her. Så vi kommer til at høre fra et vist antal personer, der ikke nødvendigvis er repræsentative for en større mængde, men vi lytter efter mønstre og indsigter, der peger på effekter, vi ellers ikke havde fundet,” siger han, og tilføjer: 

”Til gengæld er styrken, at interviewene bliver meget grundige, og at vi får mange nuancer med. Vi har lavet de analyser før, og der er altid overraskelser og stærke indsigter, som man ikke regnede med at få,” siger han.