Den 1.1.2023 blive en mærkedag for Knowit Experience Danmark.

Ikke nok med, at CEO Roar Nissens opsigelse efter et stort “wake-up-call” træder i kraft, og nuværende CEO i 1508 under Knowit Experience Danmark, Mikkel Jespersen, overtager hans rolle, så varsler bureauet nu også omfattende ændringer i virksomhedskonstruktionen ved indgangen til det nye år. 

”Mens de øvrige store bureaukæder sammenlægger og bygger store enheder, så går vi den modsatte vej og skaber fokuserede og agile enheder,” siger Mikkel Jespersen og fortsætter.

”Helt konkret betyder det, at to virksomheder bliver til fire – og 1508 nu også etablerer sig med et bureau i Århus. Jeg bliver direktør for den samlede forretning, men de enkelte virksomheder får egen direktør med meget stort selvstændigt mandat.”

Den nye 1508-virksomhed i Århus vil fra årsskiftet, sammen med Knowit Experience Århus, Knowit Experience København og 1508 København, udgøre fællesskabet Knowit Experience Danmark, som samtidig ændres fra et driftselskab til et holdingselskab. Alle fire bureauer vil således være selvstændige virksomheder og have deres eget CVR-nummer. 

Ifølge Mikkel Jespersen ligger der ikke nogle dårlige resultater eller interne problemer bag ændringen. 

”Opsplitningen i mindre enheder sker alene ud af et ønske om at minimere bureaukrati, øge nærheden og arbejdsglæden på vores arbejdspladser samt kvaliteten af vores ydelser – så vi samlet står endnu skarpere i konkurrencen med andre bureauer,” siger han.

Ændring på bagkant af Roar Nissen-exit

Mikkel Jespersen kommer til at overtage Roar Nissens rolle i en modereret udgave, for hvor Roar Nissens både var CEO i Knowit Experience Danmark og Knowit Experience Århus, bliver Mikkel Jespersen, efter eget ønske, kun CEO i Knowit Experience Danmark.

”Jeg vil kun have én kasket på, og derfor træder jeg ud af den daglige drift i 1508 for i stedet at kunne være noget for hele fællesskabet,” siger han. 

Ifølge Mikkel Jespersen kommer strukturændringerne som konsekvens af, at han fik tilbudt Roar Nissens ledige stilling af den nordiske ledelse i Knowit Experience. Forandringerne i strukturen var nemlig en forudsætning for, at han ville tage imod at overtage CEO-rollen i Danmark.

Om Knowit Experience

Knowit er en nordisk bureaugruppe. I Danmark har Knowit opkøbt Strømlin og 1508. Overordnet har Knowit godt 300 medarbejdere fordelt på kontorer i Århus, Aalborg og København, hvor Knowit Experience Danmark udgør ca. halvdelen.

Knowit blev etableret i 1990 i Sverige og har i dag godt 4.000 medarbejdere repræsenteret i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen og Tyskland. Knowit AB er børsnoteret på den Nordiske Børs i Stockholm.

“Der var nogle ting i setup’et, som jeg ville være med til at lave om, hvis jeg skulle comitte mig til at tage ansvaret for den danske del af Knowit Experience,” siger Mikkel Jespersen, der efter jobtilbuddet vendte tilbage til den nordiske ledelse med et udspil til en mere decentral struktur i Knowit Experience Danmark, hvor de enkelte bureauer arbejdede mere autonomt. 

Et blueprint baseret på egne erfaringer

Udspillet blev ifølge Mikkel Jespersen taget godt imod af Knowit Experiences nordiske ledelse, og efterfølgende udformede de sammen det nye ”blueprint” for Knowit Experience Danmark.

Men hvorfor er det, at Mikkel Jespersen mener, at bureaugruppens danske gren kan optimeres med en ny struktur? 

”Det, der lå i kortene, var, at 1508-brandet efter al sandsynlighed skulle ophøre efter nogle år”, siger Mikkel Jespersen og henviser til, at alle de selskaber, der indtil nu er blevet opkøbt af bureaugruppen efter et par år blev slået sammen med andre bureauer og de oprindelige bureaubrands dermed forsvinder.

Mikkel Jespersen mener, at værdien i 1508 i høj grad også er virksomhedens navn og brand. Og restruktureringen kom derfor også til at handle om at sikre den værdi fremadrettet.

”Vi er blevet taget rigtig godt imod af både ledelse og medarbejdere i Knowit. Og synergierne er kommet utrolig hurtigt mellem virksomhederne – også selvom vi fortsat hedder 1508. Vi har sammen vist i Danmark, at vi både kan løse projekter på tværs af virksomhederne og skabe en profitabel forretning,” siger Mikkel Jespersen.

Går planken helt ud

Afgående CEO i Knowit Experience Danmark, Roar Nissen, fortæller, at han ikke har været en del af beslutningen om en strukturændring, men han synes, at det, han har hørt om den nye struktur, lyder lovende.

“Uanset hvad Knowit gør, så bliver det en succes. Først og fremmest handler det om, at der er et hold fantastiske kollegaer og mennesker. Og om de lige spiller 3-5-2 eller 4-4-2, det er for mig ikke det vigtige. Jeg synes, at det er helt naturligt, at når der kommer en ny chef – eller en ny træner – til, så kommer han eller hun med en ny vision,” siger han. 

Nøgletal: Knowit Experience Danmark 2021

Knowit Experience Danmark omfatter Strømlin, 1508, Knowit Experience Aarhus og Knowit Experience KBH. Siden 2021 regnskabet er Strømlin fusioneret med Knowit Experience København.

Alle nøgletal er fra 2021.

Knowit Experience Danmark

Nettoomsætning: 131.259.246 kr.
Bruttoresultat: 92.781.073 kr.
Årets resultat: 15.879.735 kr.

Strømlin

Nettoomsætning: 22.405.645 kr.
Bruttoresultat: 15.252.247 kr.
Årets resultat: 3.537.005 kr.

1508

Nettoomsætning: 31.225.895 kr.
Bruttoresultat: 20.362.199 kr.
Årets resultat: 2.869.239 kr.

Knowit Experience København

Nettoomsætning: 11.395.672 kr.
Bruttoresultat: 9.730.806 kr.
Årets resultat: 1.736.367 kr.

Knowit Experience Århus

Nettoomsætning: 66.232.034 kr.
Bruttoresultat: 47.435.821 kr.
Årets resultat: 8.123.176 kr.

Kilde: Know Experience Danmark og CVR

Ifølge Mikkel Jespersen er det nu Knowit Experience Danmarks udtalte ambition, at den overordnede omsætning skal fordobles frem mod udgangen af 2025, hvilket skal ske gennem organisk vækst på 10-15 procent årligt og yderligere bureau-opkøb.

Som CEO i Knowit Experience Danmark kommer du til at stå med mere ansvar end nogensinde før i din karriere – er det her din karrieres højdepunkt?

“Ja, det er det nok, men jeg har aldrig været særligt drevet af personlige karriereambitioner, og jeg elskede i forvejen mit arbejde, som det var. Det, der motiverer mig sindssygt meget i forhold til denne proces, er, at en international og børsnoteret virksomhed, der har formået at vokse til mere end 4.000 medarbejdere, er parat til at prøve en ny og mere decentral model af,” siger Mikkel Jespersen.  

Er du overrasket over, at du kunne få disse nye strukturelle tiltag igennem? 

“Jeg synes, at det er modigt af Knowit Experience. Men en del af det, synes jeg allerede lå i det grundlag, som Knowit selv har. For Knowit har i forvejen autonomi som en meget central værdi i virksomheden og i sin konstruktion. Jeg synes bare ikke, at man var gået planken helt ud – men det gør vi så nu.”  

Vil skabe high-performance

Det forretningsmæssige belæg for at man laver den gennemgribende strukturændring i Knowit Experience Danmark, er en ambition om at skabe en organisation, der understøtter high performance-teams, fortæller Mikkel Jespersen.

Blandt andet har han fundet inspiration i Googles såkaldte Aristoteles-projekt, der undersøgte, hvorfor nogle teams skaber bedre resultater end andre. Konklusionen i undersøgelsen var, at det der har allerstørst betydning, i forhold til at få teams til at præstere, er, at der bliver skabt psykologisk sikkerhed. 

Og det er, ifølge Mikkel Jespersen, noget som Knowit Experience Danmarks nye virksomshedsstruktur skal bidrage til. 

“Det at skabe psykologisk sikkerhed gør du bedst, hvis du flytter ansvaret for at tage beslutninger ud i mindre grupper. Og så bliver ledelsesopgaven i virkeligheden at have folks ryg, skabe et fælles fundament og udstikke en klar retning,” siger han.

Men hvilke fordele vil den nye struktur give de fire forskellige bureauben i forhold til markedet?

“Dels bliver det nemmere at dyrke fagspecialer. Og i en tid, hvor usikkerhed er en større faktor end nogensinde, vil det give en ekstrem grad af agilitet – omstillingsevne – fordi det er meget nemmere for mindre enheder at tilpasse sig forandringer i markedet, ” siger Mikkel Jespersen og tilføjer:

”Jeg forventer også, at det kommer til at betyde, at folk bliver hos os længere, og der vil blive en lavere medarbejderomsætning, fordi det er meningsfuldt for folk at arbejde et sted, hvor de selv har stor indflydelse, og hvor der er nær ledelse. Og i sidste ende kommer det også til at give en øget indtjening. Det kan vi allerede se på den måde, de eksisterende mindre enheder performer.”

En selvopfyldende profeti

Mikkel Jespersen vil som CEO også sikre sig, at ændringerne faktisk virker. Derfor vil bureaugruppen løbende måle på følgende: Medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og meningsfuldhed i samarbejdet mellem bureauerne.

Hvad er det vigtigste parameter for succes for dig i denne forandrings-proces?

“Det vigtigste for mig er, at vi er et sted, hvor hver enkelt medarbejder føler en empowerment til at gøre en forskel som enkeltindivid. Og så bliver succes en selvopfyldende profeti,” siger Mikkel Jespersen.