CBS skal være et af de universiteter i verden, hvor der bliver produceret mest forskning af høj kvalitet om marketing.

Det er det mål, som leder af Departement of Marketing på CBS, Adam Lindgreen, har sat. Og indtil videre har instituttet også markant løftet mængden af forskningsprojekter, der bliver anset for at være af højeste kvalitet, siden institutlederen startede i jobbet i 2016, forklarer han.

”Vi vil gerne være det ledende institut for marketing i Norden og et af de førende i Europa. Og hvad er kravene for at blive det? Det er klart, at forskningen skal være i top. Vi skal publicere i de førende internationale, videnskabelige tidsskrifter inden for marketing – samt andre tidsskrifter, hvor forskning om marketing bliver publiceret,” siger Adam Lindgreen.

Og den strategi har helt konkret givet pote. Fra 2016 til 2021 har CBS’ Department of Marketing løftet antallet af forskningsartikler, der bliver bedømt på højeste niveau fra 2 til 14. Og samtidig er antallet, der bliver bedømt på næsthøjeste niveau steget fra 4 artikler til 27, forklarer Adam Lindgreen.  

Sådan vurderer CBS forskningskvaliteten

Departement of Marketing har fra 2016 til 2021 løftet antallet af årlige udgivelser på højeste niveau – såkaldt niveau AJG 4 eller 4+ – fra to til 14 forskningsartikler årligt. Vurderingerne er baseret på Academic Journal Guide, der også bliver brugt i England og er en internationalt anerkendt målestok for forskningskvalitet.

”Mine medarbejdere har virkelig leveret – og de har lavet præstationer, der har rykket instituttet. De har gjort marketing til et flot institut,” siger Adam Lindgreen.

Giver mere frihed til de ansatte

Institutlederen anerkender også, at det har krævet tilvænning og stor indsats af instituttets ansatte at levere mere på forskningskvaliteten.

”Man skulle lige vænne sig til det. Det er ikke, fordi folk ikke er ambitiøse. Men jeg kender godt fra mig selv, at når jeg står over for en ny opgave, så tænker jeg også: Hold da ferie. Jeg skrev også selv efter meget kort tid til forskningsdekanen, at jeg ikke vidste, om vi blev færdige med vores mål. Men det gjorde vi,” siger Adam Lindgreen.

Samtidig, understreger han, har han selv gjort det klart, at han gerne ser forskerne bruge mere tid på deres projekter, hvis det gør dem bedre.

”Hellere lave lidt mindre, der er lidt bedre,” siger Adam Lindgreen.

”For at drive god forskning skal du have tid til det, og derfor skal vi også have mere effektive procedurer for det. Vi sikrer, at der er forskningspenge, og så skal du ikke bare have to timer til det her og der. Derfor har vi også meget frihed på instituttet. Hvis du vil arbejde hjemme, så er der helt fin mulighed for, at man selv styrer det,” siger han.

I perioden har Department of Marketing udover at levere flere forskningsartikler med en høj vurdering også generelt lavet flere forskningsartikler. Men Adam Lindgreen forklarer, at det ikke skyldes, at der er kommet større pres på at levere mere hos medarbejderne. 

”Jeg tror, at det skyldes, at når man ved, at selvom man ikke leverer sit store projekt i år, så bliver du ikke slået i hovedet med det. Så tør man, og så lykkes man. Og samtidig bliver man belønnet med enten forfremmelser eller bonusser, når det går godt. Jeg tror selv meget på frihed, og det, at de ansatte får frihed til at levere og arrangere deres arbejdsliv på deres betingelser, det gør en forskel,” siger Adam Lindgreen.

”Men det tager mellem 3 og 5 år at lave et topprojekt. Det tager ufatteligt meget tid, det vi laver. Og vi har ikke tid stående på en konto. Medarbejderne mangler altid tid, og derfor er det så vigtigt, at de har frihed til at tilrettelægge aktiviteterne, som de vil.”

Samtidig forklarer han, at Department of Marketing også har satset langt mere på faglige forskningsgrupper, hvor forskerne kan få mere uformel sparring om deres projekter og arbejde.

Har været bekymret for ph.d’erne

Udover flere forskningsartikler af høj kvalitet har Departmentet of Marketing også haft en række andre mål siden 2016.

  • Undervisningskvaliteten skulle fortsat være i top 
  • Der skulle sikres midler til flere store forskningsprojekter 
  • Der skulle uddannes flere ph.d.’er
  • Der skulle være flere forfremmelser på instituttet 
  • Der skulle være et tættere samarbejde med erhvervslivet 

Det er mål, som institutlederen grundlæggende mener, at Department of Marketing har leveret på. 

”Vi måler på og kan se, at de studerende stadig er meget glade for undervisning. Vi er også et institut, der leverer højt på ECTS-points, valgfag og studenterårsværk per medarbejder i gennemsnit. Vi har fået flere ph.d.’er og arbejder meget for, at de kommer igennem studiet med bedre publikationer. Og så har vi fået funding til flere store projekter og øget vores samarbejde med erhverslivet,” siger Adam Lindgreen. 

Blandt det, der bekymrer ham mest som institutlederen, er trivslen hos de unge studerende og ph.’d-skrivende. Særligt efter to hårde corona-år har mindsket deres mulighed for at være sociale og for at sparre med forskere og undervisere.

”Ph.d’erne har haft det særligt svært på grund af corona. De har skullet være hjemme det meste af tiden, og vi prioriterede, at de var de første, der kom tilbage på instituttet,” siger han.

”Mange er flyttet til København eller endda til Danmark for at skrive deres ph.d.-afhandling og bor på et lille værelse, og det har været stressende og ensomt for mange. Det er hårde odds,” siger Adam Lindgreen, som også har skruet op for sparringen generelt for ph.d.-skrivende.  

”Vi har også indført en årlig ph.d.-dag, hvor de studerende præsenterer deres projekter, og der kommer sparring udefra. Vi følger også op hver anden måned, hvor jeg og to kolleger med det overordnede ansvar for vore ph.d.-studerende har møder med dem. Hver anden måned sender vi også mails ud til studerende og vejledere, der skal melde tilbage på, hvordan det går, og de skal lave en halvårsrapport. Ikke for at kontrollere dem, men for at opdage, hvis der er problemer, vi skal sætte ind overfor,” siger han. 

Vil have tættere samarbejde med erhvervslivet

Marketing-instituttet på CBS har også et klart mål om, at det i fremtiden bliver endnu stærkere – og særligt at samarbejdet med erhvervslivet bliver styrket.

”Vi får offentlige forskningsmidler, så vi skal også levere tilbage til virksomhederne. Ikke kun via studerende, der kommer ud i virksomhederne, men også med forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder. Vi kan være et laboratorium, hvor vi afprøver nye idéer og viden. Og det skal være noget, virksomhederne ikke allerede kan finde i en lærebog eller købe fra en konsulent,” siger Adam Lindgreen.

”Vi håber at ramme en gylden middelvej, hvor vi er længere fremme end det, virksomhederne allerede er.”

Hvordan ser fremtiden ud for instituttet?

”Man kan ikke løbe fra Herodes til Pilatus, hvis det skal gøres rigtigt godt. Vi skal have fokus på det virkelig centrale, som er vores forskning og undervisning – samt funding og outreach. Vi har gjort det fantastisk med forskning og undervisning, og rigtig mange kolleger er blev forfremmet for deres fremragende resultater, mens andre dygtige kolleger er blevet ansat. Og så håber jeg, at det, vi laver med erhvervslivet, kan vise, at vi virkelig kan rykke noget her. Det vil jeg gerne gøre mere af. Vi er open for business.”