Nettoomsætningen hos det kreative bureau Robert/Boisen & Like-minded dalede med næsten 10 millioner kroner i 2021 sammenlignet med 2020.

Samtidig falder driftsresultatet fra 4,8 millioner kroner til 2,0 millioner.

”Vi har ligget stabilt højt med fine nøgletal i mange år, men 2021 er et coronaramt regnskab for Robert/Boisen,” siger bureaustifter og CEO, Kim Boisen, til Markedsføring.

Han uddyber:

”En række af vores kunder måtte på grund af pandemien nedjustere deres aktiviteter hos os sidste år, og da vi samtidig valgte at holde fast i vores smadderdygtige medarbejderstab, så er det klart, at det afspejles i resultatet.”

Kim Boisen peger på flere årsager til, at dele af kundeporteføljen skruede ned for aktiviteterne sidste år.

Hjemmearbejde har spillet ind

”Nogle hører til i brancher, hvor de på grund af corona enten ikke har haft mulighed for at sælge deres produkter – og derfor heller ikke havde brug for kampagner – andre har på grund af hjemsendelser haft svært ved at sætte nye projekter i gang,” siger han og tilføjer:

”Det sidste har vi også hørt fra andre bureauer. At virksomheder, der arbejdede meget hjemmefra, på et tidspunkt ikke magtede at sætte flere ting i gang over Teams. Så kan det godt være, at medieomsætningen var den samme, men det blev med sidste års kampagner. Så det har vi kunnet mærke.”

Nøgletal for Robert/Boisen & Like-minded

Beløb i millioner kroner, oprindet til én decimal
Tal i parentes er fra 2020

Nettoomsætning: 31,0 (40,6)
Bruttoresultat: 19,0 (23,5)
Driftsresultat: 2,0 (4,9)
Årets resultat: 1,7 (5,0)

Årets resultat er påvirket positivt af indtægt af kapitalandel i datterselskabet Gobsmack Productions A/S.

Kilde: Cvr.dk

Ifølge jeres ledelsesberetning er resultatet tilfredsstillende. Hvordan har du det personligt med resultatet?

”Altså, nu kommer vi jo ud med overskud, der flugter nogenlunde med branchegennemsnit. Men det er klart, at når man er vant til at ligge langt over brancheniveau, så stikker det ud, når man ikke gør det. Og det er jo heller ikke fordi, vi har mistet kunder, ud over det normale for et bureau,” siger Kim Boisen og tilføjer:

”Så jeg ser det som en anomali, som kan tilskrives corona. Til gengæld havde vi ventet at komme dårligere ud af 2020 – også på grund af corona – men da formåede vi at holde vores niveau og lidt til.”

”Det ser positivt ud”

Kim Boisen fortæller, at bureauet i 2021 har haft det lange lys på.

”Med lavere kundeaktivitet fik vi mulighed for at investere tid i at vinde nye kunder og genbesøge vores forretningsstrategi. Begge dele er resulteret i noget, der kommer til at blive synligt i andet halvår af 2022,” lyder det fra Kim Boisen, der tilføjer:

”Her kommer vi med de første kampagner for nogle af vores nye større kunder, og vi kommer også til at introducere nye forretningsinitiativer.”

Vil du sætte navne på nye kunder?

”Det vil jeg først gøre, når vi kommer dertil. Det er noget, vi er i gang med at arbejde på nu, men man kommer til at se noget på den anden side af sommerferien. Det samme gælder vores nye forretningsinitiativ.”

Og forventninger til 2022?

”Jeg synes, det ser positivt ud. Vi har ambitioner om fortsat at flytte barren og markere os. Vi blev det mest vindende bureau ved DDA i sidste måned. Og senest er vi jo igen udkommet sammen med bl.a. Spies og IKEA  – og jeg synes, der er et ægte Robert/Boisen-touch på disse kampagner. Men på regnskabssprog må svaret blive, at vi forventer at vækste både top og bund.”