Gabende tomme biografsale i et coronaramt 2020 kostede dyrt på kerneforretningen for Dansk Reklame Film.

Bruttoresultatet faldt således med lige knapt 6,5 millioner kroner. Alligevel kommer man ud med et overskud på 9,5 millioner kroner mod et underskud på 42.000 kroner i 2019.

Forklaringen på det skal findes i den bedragerisag, der siden 2017 har hvilet over Dansk Reklame Film, og som i sommer fandt sin afgørelse ved Retten på Frederiksberg.

Sagen handlede kort skitseret om, at Dansk Reklame Film og tre tidligere ansatte fik det til at se ud som om, annoncørerne fik mere, end de reelt betalte for, når de købte reklameplads i biografen.

Nøgletal – Dansk Reklame Film

(mio. kr.)                          2020 (2019)

Bruttofortjeneste:            26,0 (32,4)
Driftsresultat:                      6,3 (4,1)
Resultat før skat:                 9,5 (- 0,042)
Årets resultat:                      9,6 (- 0,077)
Egenkapital:                       18,1 (8,5)
Gns. antal ansatte:             26 (30)

Alle parter blev kendt skyldige – dog undgik Dansk Reklame Film straf. 

Og fordi virksomheden i årene, hvor sagen verserede, havde afsat penge til sagen i tidligere regnskaber, kunne man efter sagens afslutning tilbageføre disse i 2020-regnskabet, som derfor går i plus.

Ifølge ledelsesberetningen betegnes årets resultat som “ikke tilfredsstillende”.

På tidspunket, hvor man lukkede regnskabet, var usikkerheden i forhold til coronalukninger fortsat betydelig, fremgår det af ledelsesberetningen.

Af samme årsag forventes “en væsentlig negativ effekt på 2021-resultatet”.

Ifølge regnskabet beskæftigede Dansk Reklame Film i gennemsnit 26 medarbejder gennem 2020. Det er fire færre end i 2019.

Dansk Reklame Film er en del Nordisk Film og dermed Egmont-koncernen.

Virksomheden sælger og distribuerer biografreklame til en række biografer i Danmark.

Ifølge egne oplysninger til ”et landsdækkende net af 39 biografer med i alt 221 biografsale – primært de store biografer.”