Er du ved at sætte punktum for de sidste eksamens-anstrengelser og på vej ud for at prøve kræfter med virkeligheden i marketing-, tech og bureaubranchen?

Så læs videre her, hvor fire branche-bosser løfter sløret for, hvad der er vigtigst for dem, når de ansætter nye medarbejdere. Og hvad de slet ikke ser efter.

11 ting, cheferne ansætter efter

#1 DEN RETTE UDDANNELSE

Jimmi Eriksen: ”Vi kigger typisk på, hvorvidt kandidaten har den rette uddannelsesmæssige baggrund. Vores oplevelse er, at det giver de bedste forudsætninger for at lære og løse opgaver.”

#2 EVNEN TIL AT SAMARBEJDE

Carina Gjerløv: ”Hos Google vægter teamet højere end individet, hvilket vores ansættelsesproces også afspejler. At kunne samarbejde om en problemstilling og sikre sig, at flere mennesker er involveret, gør, at vi opnår langt bedre resultater, end hvis man blot fokuserer på sig selv og sine egne resultater.”

#3 GODE STUDIEJOBS

Jimmi Eriksen: ”Vi kigger rigtig meget på, hvilke studenterjob nyuddannede har haft. Studiearbejdet giver ofte et rigtig godt fundament, da kandidaten allerede ved, hvad det vil sige at arbejde inden for området/branchen.”

#4 PASSION OG PURPOSE

Karina Holm Henriksen: ”Vi kigger i særlig grad efter talent, som har en passion for og tror på, at virksomheder skal og kan gøre en forskel for verden – altså arbejder med purposedrevet rådgivning, grøn omstilling og hele ESG- paletten. Man skal have en interesse for at forstå ofte komplekse industrier og forretningsstrukturer i forhold til, hvordan virksomheder skal rådgives til at agere.”

#5 EN STÆRK VÆRKTØJSKASSE

Kenneth Damgaard: ”For en ny og ung medarbejder kan vi tage udgangspunkt i en junior brand manager-rolle. Her vil de vigtigste kompetencer og egenskaber være at have styr på sin basale marketing-værktøjskasse, have en fornuftig strategisk forståelse og forståelse for vigtigheden af at sætte en retning, lægge en plan og ikke mindst eksekvere den.”

#6 NYSGERRIGHED

Karina Holm Henriksen: ”Vi ser altid på, om en ansøger har en stor nysgerrighed på verden og på mennesker samt på at forstå de kreative mekanismers potentiale. Som indflydelsesindustri har vi store muligheder – og stort ansvar for – hvordan vi bruger vores kreativitet.”

#7 RESPEKT FOR ANDRE FAGLIGHEDER

Karina Holm Henriksen: ”Det er en fordel, hvis man har stor respekt og forståelse for andre fagdiscipliner. Udover mennesker med andre kommunikationsfaglige kompetencer, så arbejder vi også mere og mere sammen med revisorer og jurister. Hvis man vil rådgive virksomheder om markedsføring 4 af grønne og ESG-venlige initiativer, så skal man også kunne hjælpe kunden til ikke at falde i greenwashing-fælden. Det er vores pligt.”

#8 STOR IDÉRIGDOM

Kenneth Damgaard: ”Kreativ idérigdom og en generel nysgerrighed er meget relevant.”

#9 LYSTEN TIL AT BEGÅ FEJL

Carina Gjerløv: ”Vi skal have et opgør med nulfejlskulturen. Det er vigtigt at turde begå fejl, for de er med til at udvikle os som mennesker. Det værste er, hvis vi er for bange for at begå fejl, og det afholder os fra at springe ud i noget nyt. Stå ved dine fejl, lær af dem og brug dem aktivt næste gang, du går ind i et projekt eller et nyt job.”

#10 DIN PERSONLIGHED

Jimmi Eriksen: ”Personens energi, tilstedeværelse og sult efter at lære og udvikle sig er måske det vigtigste. Der er et citat fra Jordan Belforts ‘The Wolf of Wall Street’, som hedder: “Give them to me young, hungry and stupid – and in no time I will make them rich.” Det er selvfølgelig et fjollet citat, og det med “stupid” giver ingen mening. Men min erfaring er, at man kommer rigtig langt med god energi og appetit på at lære.”

#11 FORANDRINGSPARATHED

Carina Gjerløv: ”Vi lever i en tid, hvor alt er i hastig forandring, og din evne til at kunne omstille dig og lære nye ting er helt afgørende. Den viden, du har i dag, kan være irrelevant i morgen – vi ansætter folk, der kan løse morgendagens problemer.”

Og 4 ting, der er ligegyldige

#1 KARAKTERER

Jimmi Eriksen: ”En ting, som vi kigger meget lidt på, hvis overhovedet, er karakterer. Jeg ved ikke, hvor overraskende det er, da det er min oplevelse, at ganske få gør det i dag.”

#2 ADMINISTRATIVE EVNER

Karina Holm Henriksen: ”I takt med, at digitaliseringen også kommer ind i vores egne processer, optimeres forretningen, og nogle opgaver forsvinder. Derfor bliver de administrative opgaver og behovet for disse kompetencer mindre.”

#3 EVNEN TIL AT ARBEJDE OVER

Karina Holm Henriksen: ”Som en, der har været mange år i branchen, må jeg også sande, at du som ungt talent ikke længere behøver arbejde 60 timer om ugen. Det

er måske ikke en kompetence, men mere en adfærd, som jeg ser, er under kraftig forandring.”

#4 BRANCHE-ERFARING

Kenneth Damgaard: ”Det vil måske nok være for meget at sige, at branche-erfaring slet ikke betyder noget, men det er på ingen måde afgørende. Vi vil i virkeligheden gerne have diversitet i vores marketing-team og ser meget gerne profiler med forskellig baggrund, personlighed og eventuel erfaring indgå i teamet.”