Millionerne ruller ind på bogen i de nye regnskaber fra Dentsu Danmark og Merkle, som mediet Markedsføring kan løfte sløret for.

I alt går de to selskaber 11,1 millioner kroner frem fra 2021 til 2022 før finansielle indtægter. Og på bunden rykker de to bureauer samlet fra 129 til godt 193 millioner kroner i plus før skat i deres seneste regnskaber: Fordelt med et plus på 138,7 millioner kroner hos Dentsu Danmark og 54,9 millioner kroner hos Merkle. 

Fremgangen vækker ikke overraskende stolthed hos Ulrik Petersen, CEO i Dentsu Danmark, der tæller blandt andet Dentsu, Dentsu X, IProspect og Carat. Det fremgår ikke af regnskaberne, hvordan de enkelte bureauer bidrager i økonomien – udover Merkle, der er selvstændigt regnskab.

”I 2021 præsenterede vi et stærkt og tilfredsstillende regnskab. Og når vi ser på tallene for 2022, så er det endnu bedre,” siger Ulrik Petersen og tilføjer: 

”Nu er jeg jyde, så på min måde vil jeg sige, at det er svært at være utilfreds med det, vi har leveret som gruppe sidste år.” 

Nøgletal, Dentsu og Merkle

Nøgletal, Dentsu Danmark (tal i mio. kr. 2021-tal i parantes.)

Omsætning: 283.7 (243.8)
Bruttoavance: 255.3 (194.4)
Resultat før finansielle poster: 60.8 (18.6)
Årets resultat: 138.7 (42.8)

Tal fra Dentsu Danmark rummer iProspect, Carat, Dentsu og Dentsu X.

Nøgletal, Merkle A/S

Omsætning: 394.8 (323.2)
Bruttoavance: 253.7 (250.3)
Resultat før finansielle poster: 55.4 (86.4)
Årets resultat: 54.9 (86.7)

Nøgletal, samlet

Omsætning: 678.5 (567)
Bruttoavance: 509.1 (444.7)
Resultat før finansielle poster: 116.2 (105.1)
Årets resultat: 193.7 (129.6)

Pres på omkostninger

Når Dentsu går markant mere frem i årsresultat end i resultat før finansielle indtægter, skyldes det, at bureauet får et stort skud penge ind fra andre udenlandske selskaber, som bureaugruppen ejer.

Lidt teknisk forklaret er der nogle penge fra andre gode resultater i gruppen i 2021, der ryger ind på bogen hos Dentsu Danmark i 2022.

Samtidig falder bureaugruppens finansielle udgifter fra -35 til -2,9 mio. kr. 

Men selv fraregnet det er væksten i gruppen til at tage og føle på, lyder det fra ledelsen. 

”Vores indtægter er vokset rigtigt stærkt. Vores overskud er også vokset flot, og renser du for de finansielle indtægter og udgifter, så vi lander vi en flot profit i begge regnskaber,” siger Casper Loch Henriksen, der er CFO i Dentsu Danmark. 

”Regnskabet viser, at det går godt. Men vi mærker også et pres på omkostninger som alle andre gør. Dels både til husleje og varekøb, men også til bevidste prioriteringer, hvor vi investerer i vores ansatte,” siger han videre. 

På toppen går Merkle og Dentsu Danmark også markant frem fra 2021 til 2022: Fra 567 til 678 millioner kroner. Det fordeler sig på en omsætning på 283 millioner kroner hos Dentsu Danmark (som er fraregnet gruppens medieomsætning), samt 394 millioner kroner hos Merkle. 

Et lille skår i regnskabet er dog, at Merkles resultat før skat går tilbage fra 86 til 54,9 mio. kr. i 2022. Men det skyldes blandt andet, at selskabet har gjort det så godt, at man skal udbetale flere penge til Dentsu globalt, forklarer Casper Loch Henriksen. 

Hvad er årsagen til, at Merkle falder på bunden?

”Vi betaler markant mere til vores gruppe i forhold til tidligere år. Selvom vi ansætter flere medarbejdere, så er det især eksterne omkostninger uden for Danmark, der er årsag til det. Faktisk oplever vi et ’22 hos Merkle i Danmark med solid vækst. Men fordi de vokser mere end resten af Dentsu, så betyder det, at vi bliver ramt og skal betale en større andel til Dentsu globalt.” 

Har onboardet næsten 200 nye kolleger

Samtidig har Dentsu Danmark og Merkle det sidste år også oprustet markant. Fra ’21 til ’22 er antallet af ansatte på tværs af de to selskaber vokset fra 477 til 555. 

Det har både tilføjet ekstra lønudgifter på bogen – i alt er udgifterne til ansatte, der også rummer ting som efteruddannelse og lønreguleringer, steget fra 334 til 389 millioner kroner.

Men det har også taget meget tid at få ført en masse nye ansatte ind i arbejdsgangen hos virksomheden. 

”Vi er netto vokset med godt syv medarbejdere hver måned. Der har vi også brugt noget tid på at onboarde nye kolleger, så de er landet godt,” siger Ulrik Petersen, imens Casper Loch Henriksen tilføjer: 

”Og så er der også folk, der har skiftet job, så vi har fået godt 189 nye kolleger. Det har kostet på både udgifter, men også på tid til at holde fast i vores kultur. Det er en rigtig stor gruppe, som skal integreres på arbejdspladsen,” siger CFO’en. 

Det lyder, som om meget bare generelt er gået godt sidste år. Men hvad har været svært? 

”Set fra mit bord, så har det været at holde styr på vores omkostninger. Der har bare været høje prisstigninger, og med den størrelse, vi har, så skal der kun ændringer på få procent til, før det bliver rigtig mange penge. Det har været virkelig svært både at understøtte vores vækst og balancere vores omkostninger,” siger Casper Loch Henriksen, som tilføjer: 

”Og så har der da været en bekymring på vej ind til 2023, fordi der er blevet snakket om recession. Det er generelt nogle svære år at navigere i, fordi det er svært at regne ud, hvad der faktisk sker.”

Det til trods forventer bureaugruppen at holde fast i en vækst på mellem fem og 10 procent i 2023, fortæller CEO Ulrik Petersen. Og generelt er den sindige jyde ved godt mod.

”Jeg må trods alt sige, at 2022 var et rigtig godt år. Nu er det vores opgave at se fremad og gøre, hvad vi kan i resten af 2023 og 2024 for at sikre, at det går godt. 2022 er oversået. Nu har vi startet en ny sæson,” siger Ulrik Petersen.