DDA-STAFETTEN: Simon Ryhede, der er Head of Digital Marketing hos VisitDenmark, er gruppeleder for The Greater Good-kategorien ved årets Danish Digital Awards.

Hvilke forventninger har du til indstillingerne i din kategori?  

– Less talk and more action. Det er en brugt kliche, men jeg mener faktisk, at tiden er til, at vi ser cases, som faktisk og meget konkret bidrager til en ændring i samfundet. Det kan være på en lokal skala eller på den helt store international scene. Siden marts 2020, hvor verdenen været på den anden ende, har der været mulighed for, nødsaget eller ej, at re-tænke, hvordan man driver virksomhed. Som Churchill sagde: Never waste a good crisis. Og jeg håber at virksomheder også har indset, at det kan betale sig at tage et større samfundsansvar og tjene penge samtidig. 

Hvad vil du især lægge vægt på i bedømmelsen af de indsendte cases?  

– Det kan altid blive lidt luftigt, når vi taler om, at virksomheder skal vise større samfundsansvar og forbedre den verden, de er opererer i. Men vi har i DDA-regi tidligere set flere gode eksempler på, at virksomheder forstår at bruge deres indflydelse til at skabe forandring og samtidig drive vækst. Både til sig selv men også i deres omverden. Vi vil i jurygruppen spejde efter de cases, hvor ord og løfter er blevet til handlinger – med konkret forandring til følge. 

Hvad skal en case i dine øjne have bidraget med for at kunne vinde guld i din kategori?  

– Casen skal demonstrere i handling og tal, hvordan indsatsen, forankret i en stærk strategi, med digitale marketingindsatser har skabt synlige resultater og som ikke bare er en ”one-off” branding-øvelse.

Kort om DDA-stafetten

  • Markedsføring giver de 14 gruppeledere ved Danish Digital Award lejlighed for at fortælle, hvad de vil lægge særlig vægt på ved bedømmelserne af indsendelserne til Danmarks største digitale awardshow samt give deres bud på de vigtigste trends inden for digital marketing og eCommerce.
  • Markedsføring stiller de faste spørgsmål, mens de enkelte gruppeledere selv formulerer et drillespørgsmål til den person, stafetten sendes videre til.

Hvilke trends forudser du vil blive afgørende inden for e-commerce og digital marketing i 2021?  

– Jeg er meget enig i Signe Valeurs pointer om datasikkerhed og personbeskyttelse – det vil tvinge virksomheder til at retænke deres marketingindsatser. Læg dertil ”sustainable convenience” som også vil spille en større rolle fremadrettet. Vi kan bestille alt fra sofaen, men har fundet ud af, at vi ikke behøver alt. Vi vil i højere grad zoome ind på virksomheder, som tilbyder produkter og services, som tager en mere holistisk tilgang til bæredygtighed og prissætning. 

De gode intentioner er der jo mange af, og spørger man kunderne, så siger de, at de gerne vil have bæredygtige løsninger og produkter – lige indtil de skal betale. Hvordan vil du afgøre, om en Greater Good-idé faktisk er en del af forretningen eller bare er ren branding øvelse?

– Enig, der er et gap mellem intention og handling. Både hos forbrugerne og hos virksomhederne. Jeg tror dog på, at virksomheder der tager aktiv stilling, på C-level, vil stå stærkere på den lange bane. Både hos deres medarbejderne, hos kunderne og hos investorerne. Cases der kan vise at det gap er blevet mindre med (marketing)tiltag, vil være det, vi kigger efter når vi vurderer om casen er forankret i forretningen eller bare en branding øvelse. 

Simon Ryhede sender følgende drillespørgsmål til Peter Tranberg, der står i spidsen for Analytics og AI-kategorien:
Indenfor Analytics og AI tales der om tre kategorier: Descriptive, Predictive og Prescriptive analytics. I hvor høj grad vil du hylde virksomheder, som bruger den nyeste AI-teknologi indenfor Prescriptive analysis, fremfor de virksomheder, som mestrer de mere ”klassiske” analysemetoder til perfektion?

Husk at indstille dit arbejde til Danish Digital Award 2021

Indstil din case her