DDA-stafetten: Jesper Thyssen, der 1. april tiltræder som ny Head of Marketing hos teleselskabet 3, er gruppeleder for Digital Transformation-kategorien ved Danish Digital Award 2021.

Hvilke forventninger har du til indstillingerne i din kategori? 

– Jeg har store forventninger til totaliteten, substansen og visionen i casen. Vi vil inspireres af dygtige organisationer, som har formået at samle sig om én vision, og som har bygget – eller bygger på – et stærkt fundament båret af integrerede teknologier og én datavirkelighed. Digital Transformation handler om udnyttelse af data – hvordan bliver vi bedre til at arbejde sammen om data? Mere kompliceret behøver det ikke at være.

Hvad vil du især lægge vægt på i bedømmelsen af de indsendte cases? 

– At strategien/løsningen er implementerbar og løser et reelt behov hos kunden eller organisationen. Alt for meget snak om teknologi/data, digitale KPI´er, ROI´er og mindre om den reelle udfordring, som casen strategisk skal løse, honoreres ikke i min bog. De er alle sammen vigtige faktorer, men det er midler til at nå målet.

Kort om DDA-stafetten:

  • Markedsføring giver de 14 gruppeledere ved Danish Digital Award lejlighed for at fortælle, hvad de vil lægge særlig vægt på ved bedømmelserne af indsendelserne til Danmarks største digitale awardshow samt give deres bud på de vigtigste trends inden for digital marketing og eCommerce.
  • Markedsføring stiller de faste spørgsmål, mens de enkelte gruppeledere selv formulerer et drillespørgsmål til den person, stafetten sendes videre til.

– Transformationen kan eksempelvis løse et logistisk/besparelsesbehov, skabe en bedre brugerrejse, løse et CSR-behov, løse kundeudfordringer på baggrund af indsigter med mere. Så må løsningen meget gerne være visionær, hvilket vi har set flere case-eksempler på igennem de seneste år i Danmark. Jeg bliver hvert år imponeret over kompetenceniveauet herhjemme, hvor jeg ofte hører udenlandske virksomheder hungre efter sparring fra Danmark.

Hvad skal en case i dine øjne have bidraget med for at kunne vinde guld i din kategori? 

– Den skal have samlet hele værdikæden i organisationen (en svær øvelse), have stort fokus fra direktionen og som nævnt løse et synligt behov. Disses cases har vi set nogle stykker af, og jeg bliver lige imponeret hver gang. Så vil jeg ligesom Morten Grubak sige, at potentiale er et afgørende parameter. Løsningen er ikke nødvendigvis færdig nu og her, da projekter som disse er langvarige og ikke har en slutdato.

Hvilke trends forudser du vil blive afgørende inden for e-commerce og digital marketing i 2021? 

– Jeg håber og tror på, at vi som branche genopfinder os selv og finder ind til kernen af vores eksistensberettigelse. Med det mener jeg, at de mange teknologiske/juridiske udfordringer i det digitale landskab de seneste år har skabt røre i andedammen, hvilket jeg personligt finder interessant.

Om Jesper Thyssen:

  • Jesper Thyssen tiltræder 1. april som ny Head of Marketing hos teleselskabet 3.
  • Han stod frem til oktober 2020 i spidsen for Danske Spils fælles enhed for CRM og Marketing.
  • Jesper Thyssen blev kåret som Årets Digitale profil ved Danish Digital Award i 2019.
  • Han står i spidsen for netværket Digital Transformation i regi af Dansk Markedsføring.

– Når vi pludselig ikke har samme muligheder mere, så må vi gøre tingene på en anden måde. Så trenden for mig er, at vi samles om forretningens formål først og dernæst de sekundære digitale KPI´er og muligheder, hvorimod tendensen oftest har været den omvendte, siden digital marketing blev født.

Og så er der drillespørgsmålet fra Morten Grubak: I hjertet af digital transformation sidder innovation og kreativitet. Hvor meget tæller The Big Idea i denne kategori?

– Absolut ingenting:-) Ej, det passer naturligvis ikke. Kreativitet vs. tech/data har fyldt meget i debatten, hvilket absolut er på sin plads, så jeg forstår spørgsmålet. Når man online konstant eksponeres for håbløse kreativer, som kreeres på baggrund af tech/data og uden de yndige penselstrøg fra en grafisk ekvilibrist, så har vi fejlet. Det er i bedste fald ligegyldige kreativer, mens de i værste fald er branddevaluerende.

– For mig er The Big Idea eller The Big Insight afgørende for transformationen, da målet er at løse en udfordring ved at blive bedre til at arbejde sammen om data. Hvis The Big Idea er skabt på baggrund af en stærk indsigt, kreativt godt produceret og samtidig kan differentieres i eksekveringen, så er jeg fan.  Men, men, men du hører mig aldrig sige: ”ad hekkenfeldt til med resultatet, bare idéen er fed”. Som repræsentant for virksomhederne, så er resultaterne vores levebrød.

Og har du et drillespørgsmål til den næste i DDA-stafetten, som er Søren Christensen, gruppeleder i branded content-kategorierne?

– Brands (Branded Content) er afgørende for virksomheders succes, det kan der ikke herske nogen tvivl om, men med de bløde metrics i vurderingen, hvordan sikrer I så mere konkret, at kampagneinvesteringen har skabt værdi for virksomheden?

Husk at indstille dit arbejde til Danish Digital Award 2021

Indstil din case her