Brancheorganisationen Danske Medier har undersøgt, hvor danskerne finder annoncer mest troværdig. Er det på de digitale nyhedsmedier eller de sociale medier?

Mens svarene hælder i nyhedsmediernes favør, så er størstedelens reaktion et stort træk på skuldrene.

1000 personer fra et repræsentativt udsnit af danske internetbrugere over 18 år er af analyseinstituttet Norstat i juni blevet spurgt, hvor annoncer fremstår mest troværdige.

36 procent tillægger de digitale nyhedsmedier lidt mere eller klart mest troværdighed kontra 4 procent, der har svaret sociale medier. Hele 60 procent har svaret, at der ingen forskel er, eller at de ikke ved det.

“Det er forventeligt, at en del af de adspurgte svarer ved ikke, for langt hen af vejen er der tale om identiske annoncer, du ser på sociale medier og digitale nyhedsmedier,” siger Allan Sørensen, der er digital chef hos Danske Medier.

Han mener, at rapporten viser tydelige tegn på, at nyhedsmedierne er rigtig gode til at indgyde mere troværdighed om annoncer.

Når så stor en del svarer, at de enten finder ingen forskel på de to medier eller svarer ved ikke, er det så ikke lige meget, hvor annoncørerne indrykker?

“Det er ikke lige meget, hvor man annoncerer. Hvis du annoncerer på et nyhedsmedie, så er du helt sikker på, at publikum tillægger det en større værdi. Det er næsten hver fjerde, der tillægger det en mere positiv værdi.”

I en nylig undersøgelse fra Google svarede størstedelen, at de var meget bekymrede over at forære data væk på internettet – men paradoksalt nok stadig gerne ville have målrettede, digitale annoncer.

Svar i undersøgelsen på, hvor danskerne oplever, at annoncer er mest troværdige. Illustration: Danske Medier

Vær opmærksom på kontekst

Ifølge Holger Wilcks, der er direktør i Danske Annoncører og Markedsførere, understreger undersøgelsen, at man som annoncør skal være opmærksom på konteksten.

“Grundlæggende kan man sige, at det bekræfter Marshall McLuhans gamle frase ‘the medium is the message’. Det har været sandheden i 50 år og er det stadigvæk,” siger Holger Wilcks.

For ham tyder svarene på, at langt de fleste borgere har svært ved at adskille, hvad der er digitale nyhedsmedier og sociale medier.

”Derfor tror jeg, at vi ser den store andel adspurgte, der svarer ved ikke. Men vi ser, at langt de fleste finder annoncer på nyhedsmedier mest troværdige, og der er en markant forskel.”

Medlemmerne hos Danske Annoncører og Markedsførere har i højere grad fået øjnene op for, at annoncering handler om mere end prisen, fortæller Holger Wilcks. I undersøgelsen svarer 37 procent eksempelvis også, at de bliver mest generede af annoncer på sociale medier, imens 25 procent angiver, at det er annoncer i digitale nyhedsmedier, der generer dem mest.

“Det handler om kvalitetsindrykninger. Indrykninger i troværdige medier, hvor annoncen bliver vist for et menneske. Kvaliteten af CPM har en betydning.”

Hvis han skal ligge hovedet på blokken og spå i kuglen, så vurderer han ikke, at mistilliden til sociale medier bliver mindre i fremtiden.

“Medmindre der bliver gjort en kraftig indsats for at dæmme op for den misinformation, der sker på sociale medier,” siger Holger Wilcks.

Svarprocent i undersøgelsen på spørgsmålet om, hvor danskerne bliver mest generede af annoncer. Illustration: Danske Medier