Opdateret: Accenture Song har offentliggjort regnskabet for 2021/2022, og det fremgår, at bureauet kommer ud med et resultat før af- og nedskrivninger på minus 33,9 millioner kroner mod et plus på 8,3 millioner året før.

Regnskabet viser et resultat før skat på minus 57,4 millioner kroner mod 13,6 millioner kroner året før.

Ifølge ledelsesberetningen er årets resultat, ligesom det også var tilfældet sidste år, ’væsentligt belastet med goodwill afskrivninger på 20,9 millioner kroner’.

Antallet af medarbejdere er i regnskabsperioden steget fra 115 til 123.

Accenture Songs ledelse kommenterer ikke selv på regnskabet, men henviser til Accenture A/S i Danmark.

Herfra skriver Lars Wodschow, der er Head of External Communications & Stakeholder Relations, i en mail til Markedsføring:

“Vi kommenterer ikke yderligere på lokale regnskaber eller kundeforhold udover, hvad der fremgår af vores lovpligtige rapportering.”

Han henviser i øvrigt til moderselskabet Accentures globale regnskab:

”På verdensplan genererede Accenture i vores seneste regnskabsår (afsluttet den 31. august 2022) USD 61,6 milliarder i omsætning, inklusive cirka USD 16 milliarder for Song.”

Integration og investeringer

Bureauet, der tidligere hed Hjaltelin Stahl, blev i 2019 solgt til det daværende Accenture Interactive, der selv var en del af den globale konsulentgigant Accenture.

Nøgletal for Accenture Song – Danmark

Tal i millioner kroner – foregående regnskabsår i parentes

Nettoomsætning: 159,7 (79,6)

Res. af ord. primær drift: -55,3 (-13,3)

Årets resultat: -36,4 (-18,0)

Egenkapital: 168,8 (205,2)

Kilde: Cvr.dk

I foråret skiftede Accenture Interactive – og dermed også Hjaltelin Stahl – navn til Accenture Song, og salget i 2019 har fortsat konsekvenser for bureauets regnskaber.

Blandt andet spiller det ind, at Hjaltelin Stahl var et kommanditselskab, da købet blev gennemført, men moderselskabet lagde siden forretning og aktiviteter over i et nyt A/S, hvilket betyder, at der i dag afskrives betydelige beløb på goodwill.

I år alene knapt 21 millioner kroner, som altså påvirker resultatet i negativ retning.

Markedsføring ville gerne have spurgt Accenture nærmere ind til, hvordan den rene bureauforretning har det, men ledelsen ønsker ikke at stille op til interview. I et skriftligt svar til Markedsføring skriver Lars Wodschow:

”I Danmark har regnskabsperioden været præget af omstilling, og Songs resultater har været påvirket af investeringer og integrationsomkostninger.”

Tre regnskaber skal blive til ét

Ud over Accenture Songs eget regnskab har produktionsselskabet Accenture Song Productions, det tidligere Pegasus Productions, også aflagt nyt regnskab. 

Her leverer man et bruttoresultat på 11,9 millioner kroner og resultatet før skat ligger på plus 4,1 millioner kroner.

Moderselskabet Accenture i Danmark kommer ud med et plus på 111 millioner kroner før skat for regnskabsåret 2021/22.

Det er i øvrigt planen, som det også tidligere har været meldt ud, at Song på et tidspunkt skal integreres i Accenture.

Herefter vil der udkomme ét regnskab på det danske marked, som vil rumme både Accenture A/S, Accenture Song og Accenture Song Productions.

Artiklen er opdateret med nøgletalsskema 17. januar klokken 16.15, red.